Erasmus Plus (sau Erasmus+) este noul program al Uniunii Europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului și sportului. În cadrul acestui program,  școala Gimnazială nr. 1 Brănești, județul Ilfov, desfășoară proiectul „EUROPEAN FOLK TALES: HIDDEN TREASURES”, nr. de referință 2016-1-IE01-KA219-016881-3, finanțat din fonduri europene, care se derulează în perioada 5 septembrie 2016 – 4 septembrie 2018.

 

Articol publicat în ediţia printată a Jurnalului de Ilfov Nr. 366
16-page-001

Programul Erasmus+ este structurat ȋn trei acţiuni – cheie: ”Mobilitatea per­soanelor”, ”Coope­rare pentru inovare şi schimb de bune practici” și ”Sprijin pentru reformarea politicilor”. În cadrul acţiunii – cheie 2 se află și parteneriatele strategice pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul școlar, proiecte doar între școli. Proiectele de parteneriat strategic în domeniul școlar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperarii, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european, oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împăr­tășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

Parteneriate cu școli din Europa        

La proiectul ,,EUROPEAN FOLK TALES : HIDDEN TREASURES” („Po­vești populare europene: comori ascunse”). Participă, alături de școala din Brănești, și școli din Irlanda (coordonator), Turcia, Grecia, Italia, Polonia și România. Cadrele didactice care fac parte din echipa României sunt: prof. Nicoleta Tone (director), prof. Anișoara Aydin (responsabilul proiectului, partea românească), prof. Tatiana Badea, prof. Simina Zega, prof. Mariana Stancu, prof. Iulia Călin, prof. Andreea Mărunţelu, prof. Roxana Geambașu, prof. Rodica Stanciu și prof. Georgeta Ungurenci. Acestea au implicat toți elevii școlii în realizarea activităților și produselor proiectului: confecționarea de păpuși din lemn, felicitări trimise prin poșta partenerilor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, semne de carte, mărțișoare pentru standul României din cadrul întâlnirilor transnaționale de proiect (European ­Marketplace), concurs de logo, concurs de desen și pictură inspirate din basmele populare românești, două culegeri de basme populare europene în colaborare cu elevii celorlalte școli partenere, în limba maternă și în limba engleză, un calendar ilustrat de copii, realizarea unui material video de prezentare a școlii din Brănești, încărcarea materialelor pe spațiul virtual de diseminare twinspace și pe ­website-ul școlii, workshopuri în care au observat asemănările și deosebirile dintre basmele țărilor implicate în parteneriat, vizite de studiu, vizite de documentare în cadrul cărora elevii au aflat basmele și legendele populare specifice locului (ca de exemplu ,,Legenda Bradului” și ,,Legenda Muntelui Furnica”). Pe parcursul primului an școlar, au fost realizate trei întâlniri transnaționale de proiect în Dublin, Irlanda, la St. Damian’s NS, în ­Roma, Italia, la Istituto Comprensivo „Via Boccioni” și în Alexandroupoli, Grecia, la 11 Dimitiko Scholeio, în cadrul cărora s-a monitorizat desfășurarea proiectului, iar școlile au cooperat în vederea inovării și au fost realizate schimburi de bune practici.

Pe urmele basmelor din Brănești

„Școala noastră a derulat la standarde ridicate toate activitățile planificate, dovadă fiind solicitarea adresată conducerii școlii de a accepta un profesor din Turcia pentru job-shadowing în viitorul apropiat, precum și onoarea de a fi școala coordonatoare a unui alt parteneriat strategic KA219, ”No Place For Hate” ( 2017-2019). Peste puțin timp, ne vom afla la jumătatea drumului din cadrul acestui parteneriat european care, parafrazând motto-ul programului Erasmus +, schimbă vieți și deschide minți. Acest impact a fost puternic resimțit de toți actorii implicați. Acest parteneriat a adus plusvaloare în instituția nostră. Nu voi enumera acum beneficiile realizate. Impactul pe care doresc să îl subliniez este consolidarea relației copiilor școlii noastre cu bunicii. Timpul petrecut împreună de elevi cu bunicii lor sau chiar alături de alți bunici pe durata des­fă­șurării activităților a format amintiri durabile cu un profund impact în dezvoltarea copiilor, adevărate clipe de împlinire sufletească. Astfel, cei mici i-au întâlnit pe bunica Maria Costache, la Casa Corpului Didactic (unde au aflat de la dumneaei ”Legenda Brăneștiului”, legendă completată cu informații prețioase de către domnul profesor-metodist Marius-Ovidiu ­Sebe), pe bunica Maria Radu, la Centrul de Dezvoltare Durabilă al școlii noastre și la dumneaei acasă (unde au aflat ”Povestea Bogdancăi” și au recreat împreună basme populare românești), pe domnul profesor Nică D. Lupu, la Casa de Cultură, Brănești (căruia copiii i-au pus numeroase întrebări despre copilăria dumnealui, despre bunicii domniei sale, despre cartea de povești pentru copii pe care a scris-o), pe Jean Baptiste Odobestianu Manitou la Casa de Cultură Brănești (unde copiii au creat povești utilizând metoda interactivă TOTEM,  care se bazează pe lucrul fiecărui copil cu instrumente de percuție și complementare percuției: Djembe, Maracas, OceanDrum, Tamburină, Rainstick etc.), pe doamna Horiana Petrescu, bibliotecar în cadrul CCD ILFOV (care le-a vorbit elevilor depre neprețuita comoară a basmelor noastre), pe bunicul Stavarache Mihalea, căruia frații Maria și Costin Mihalea i-au luat interviu, ca, de altfel, numeroși mulți alți elevi ai școlii noastre și mulți alți părinți și bunici care ne-au trecut pragul. Toate aceste întâlniri au avut atât încărcătură informațională, cât și una emoțională. Nu este nimic mai emoționant decât să observi cum munca echipei de proiect are rezultate atât de ”palpabile”, deși unele persoane se vor arăta sceptice, afirmând că nu poți măsura emoțiile și nici nu poți verifica din punct de vedere calitativ și/sau cantitativ o amintire.  Nu orice rezultat trebuie să fie tangibil; cele mai importante și de durată sunt rezultatele intangibile, schimbările de mentalitate, schimbările sufletești”, ne-a povestit prof. Anișoara Aydin, coordonatorul proiectului pentru România.

Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a Școlii Gimnaziale nr.1 Brănești, jud. Ilfov, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.