Primii 15 cetăţeni au primit vineri, 19 ianuarie, extrasele de carte funciară, dintr-un total de 4.364 de proprietăţi

Locuitorii din Copăceni au devenit primii ilfoveni care beneficiază în totalitate de avantajele Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), prin care autoritățile și-au propus să înregistreze gratuit toate imobilele din ţară în sistemul de cadastru şi carte funciară, până în anul 2023.

Articol apărut în nr. 386 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

Primii 15 proprietari au primit vineri, 19 ianuarie, extrasele de carte funciară, dintr-un total de 4.364 de cărți funciare noi ce au fost realizate pentru această localitate și care vor fi înmânate în perioada următoare.

Primarul comunei Co­păceni, Ionuț Marin, a anunțat că localitatea este prima comună din județul Ilfov care a încheiat cadastrarea generală pentru toți cetățenii, punctând că recomandă și celorlalți primari să implementeze același proiect, cu sprijinul Consiliului Local.

Prefectul ju­­dețului Ilfov, Marius Cristian Ghincea, a menționat că ”Domnul primar a fost modest. Sincer, domnule primar, oficiul de cadastru și dumneavoastră, cetățenii, ați fost actorii principali pentru că ați acceptat oameni să intre pe proprietate, să măsoare și astfel să obțineți un act de proprietate. Eu, într-un fel, ca reprezentant al instituției Prefectului, indirect sunt beneficiarul acestei ­munci pentru că astfel am scăpat de o problemă pe raza localității dumneavoastră. Astăzi, o mare problemă o reprezentă obținerea ordinului de prefect și este destul de greu să obții acest act de proprietate pe care acum l-ați obținut prin munca dumneavoastră, a primăriei și oficiului de cadastru”. Prefectul i-a felicitat și a precizat că prezența sa la acest eveniment are scopul de a da un imbold și altor localități să facă același lucru, pentru că îi ajută nu doar pe cetățeni, ci și autoritatea locală.

Ruxandra Ghiba, directorul OCPI Ilfov, a declarat, la rândul său: ”Mă bucur să fiu astăzi aici. ­Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu domnul primar. Fiecare salariat al primăriei a avut un rol activ în acest proiect și a fost deosebit de important. În același timp, mi-a plăcut de dumneavoastră, de toți cei care ați venit în întâmpinarea noastră cu documente, explicații și ne-ați ajutat să avem o situație cât mai clară a proprietăților. S-a simțit lucrul în echipă. Credem că am făcut o treabă bună alături de domnul primar, de prestator și de dumneavoastră. Pentru eventualele rectificări ce vor mai apărea, vă vom sta la dispoziție să le facem deîndată. Să vă bucurați de proprietățile dumneavoastră și să ui­tați de grijile actelor și ale proprietăților”.

Radu Codruț Ștefă­nescu, directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a spus, la rândul său: ”Astăzi închidem o investiție importantă a statului român prin ANCPI, iar de acum înainte puteți începe alte investiții în infrastructură, pentru că așa cum știți, ordinea în cadastru și în actele de proprietate este foarte importantă și contează la începerea altor investiții. Vorbim despre 4.364 de cărți funciare pe care le vom elibera de săptămâna viitoare. Vă felicit și cetățenii și echipa care a lucrat la acest proiect. Ajutați-l în continuare pe primar să facă și alte investiții și proiecte pentru localitate.”

La Copăceni, peste 4.300 de imobile și o suprafață de aproape 1.200 de hectare, de pe raza comunei, au fost înregistrate gratuit în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară de la nivel național, după doi ani în care s-au efectuat măsurători în zonă, s-au strâns documente și s-a stat de vorbă cu proprietarii, într-un efort susținut și rod al unei colaborări eficiente dintre Primăria localității Copăceni, Oficiul de Cadastru al județului Ilfov, Prefectura Ilfov și prestatorul care a efectuat măsurătorile prin specialiștii săi topografi, respectiv firma Geo Topo. Dar și cetățenii au înțeles importanța și beneficiile pe care le aduce această lucrare. Măsurătorile imobilelor din Copăceni au fost finalizate de către firma Geo Topo, iar proprietarii au avut la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a face contestații în cazul în care considerau că există o incorectitudine privind proprietatea lor.

Comuna Copăceni a beneficiat de finanțare din fondurile proprii ale Agen­ției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), lucrări de înregistrare sistematică similare desfășurându-se în comunele – 1 Decembrie (6.559 de imobile și suprafața de 1.704 de ha) și Clinceni (12.175 de imobile și suprafața de 2.325 ha). Din cele circa 500 contestații înregistrate, însemnând circa 11% din totalul imobilelor pentru care s-au efectuat măsurătorile în Copăceni, jumătate au fost sesizări legate de amplasamente și suprafață. Restul con­tes­tațiilor au semnalat lipsa unui moștenitor, ori semnalarea unui deces în rândul proprietarilor ori a moș­tenitorilor, si­tuații care nu presupun însă complicații din punct de vedere tehnic. Aceste con­testații au fost preluate ca atare și soluționate favorabil, informațiile urmând a fi preluate în cartea funciară.

Primarul a avut un rol foarte important

Primarul comunei, Ionuț Marin, a avut un rol foarte important în tot acest proces, rol recunoscut și admirat atât de autorități cât și de cetățeni. Edilul a fost tot timpul, pe parcursul lucrărilor, dat ca exemplu și celorlalți primari de autoritățile ilfovene, deoarece a făcut toate demersurile necesare pentru a informa locuitorii despre beneficiile PNCCF și modul în care aceste lucrări se pot face cât mai bine și mai repede.

Prin acordarea căr­ților funciare noi, toate vechile evidențe au fost închise prin ordin al președintelui ANCPI. Dovada proprietății se va face de acum cu extrasul de carte funciară, ce reflectă situația tehnică și juridică actuală a imobilului. Înscrierea în cartea funciară devine constitutivă de drept de proprietate, odată cu primul act notarial încheiat pe baza noii situații din cartea funciară.

Procesul de cadastrare a fost foarte important, deoarece a rezolvat și multe situații dificile cum era cazul unor imobile unde proprietarii nu aveau acte de proprietate și ar fi fost necesară emiterea unui ordin de prefect. Pentru a rezolva această problemă, au fost puse în aplicare prevederile legale pentru înscrierea posesiei asupra acestor imobile. Legea dă posibilitatea ca, în lipsa actelor de proprietate, să fie menționat în cartea funciară posesorul respectivului imobil cu posesia asupra acestuia, și nu cu proprietatea. Pe baza unei adeverințe emise de primărie prin care este recunoscut posesorul și faptul că acel imobil nu face parte din bunurile din domeniul public sau privat al UAT-ului sau al statului, imobilul este înscris în cartea funciară, cu posesorul identificat în urma lucrărilor de cadastru sistematic. Dacă timp de trei ani de la menționarea posesiei în cartea funciară posesia acestuia nu este contestată, posesorul devine proprietar.

Următoarea etapă este cea a deschiderii succesiunilor nedezbătute până la această dată, ce includ în masa succesorală imobile ce au făcut obiectul cadastrului general. Oficiul de cadastru va sesiza Camera Notarilor Publici pentru deschiderea procedurii succesorale, iar costurile acestei proceduri vor fi suportate din bugetul ANCPI, dacă dezbaterea succesiunii va fi finalizată într-un termen de doi ani din momentul în care se formulează sesizarea către camera notarilor. În caz contrar, costurile vor fi suportate de către moștenitori.

Primarii din Ilfov, sfătuiți să finalizeze lucrările

Ca de fiecare dată, primarul Ionuț Marin, a făcut o nouă recomandare primarilor să finalizeze, sau acolo unde acesta nu a început, să demareze cât mai repede proiectul de cadastrare generală, subliniind că există sprijin din toate punctele de vedere din partea autorităților.

La evenimentul organizat vineri, 19 ianuarie, pentru a înmâna primele 15 extrase de carte funciară, Ruxandra Ghiba, director OCPI Ilfov a declarat: „Încheiem prima lucrare de cadastru sistematic din județul Ilfov, în localitatea Copăceni, pe banii statului român prin ANCPI. A fost o lucrare frumoasă, am avut parte de o echipă foarte bună, localitatea a fost în priză, aș putea spune, la fel și cetățenii. Echipa însemnând primăria, Oficiul de Cadastru, prestatorul și, nu în ultimul, rând cetățenii. A fost foarte important că am avut toate informațiile de la proprietari care au ieșit în întâmpinarea celor care au făcut măsurători, au venit cu documente astfel încât în cartea funciară să ajungă în acest moment situația de fapt și de drept corectă. Beneficiul localității este că are întreaga suprafață a localității intabulată. Sunt 4.364 de cărți funciare nou deschise. Urmare a acestei lucrări, prin ordinul președintelui Agenției se închid vechile evidențe, deci nimic din ce a fost valabil până acum, titlu de proprietate planuri parcelare, orice alte documente, au valoare doar de arhivă, se închid, și actul de propritate al cetățeanului va fi extrasul de carte funciară. Etapa următoare este dezbaterea succesiunilor nedezbătute, tot pe banii statului, tot prin ANCPI. Deci primăria mai are încă o etapă de lucrat”.

Este un beneficiu pentru UAT pentru că se vor impozita proprietățile real și, din experiența altor localități din țară care au finalizat acest proiect, au crescut și de trei ori încasările la bugetul local. Acesta este unul din beneficii, pe lângă faptul că pot atrage cu ușurință fonduri europene și nu mai au problema că nimic nu se poate face fără situația juridică clară, din cartea funciară. Copăceniul trece la o etapă superioară de accesare a fondurilor europene pentru străzi, școli sau orice comunitatea are nevoie, deoarece întreg UAT-ul a fost cadastrat, măsurat și dus în cartea funciară.

Fără probleme deosebite

Probleme speciale nu au fost, unele legate de identificarea proprietarilor, ori din punctul de vedere al reglementărilor legale, în cazul în care erau construcții fără autorizații sau extinderi ale construcțiilor, cu un etaj în plus, o cameră în plus, neautorizate. ”Acum, cu semnătura autorității locale, se ajunge în cartea funciară fără penalizări. Au mai fost situații cu suprafețe care apăreau în plus, pentru că de multe ori actele s-au întocmit în anii ʻ90 pe registrele cadastrale fără măsurători riguroase, apărând suprafețe în plus în curțile oamenilor ce nu puteau fi înscrise în cartea funciară, ci doar ce era în actul de proprietate. Acum s-a înscris exact cât s-a găsit la măsurătoare. Sigur, în situația în care nu a fost contestat, niciun alt proprietar nu a fost afectat de această mărire. Categoriile de folosință au fost înscrise cele care s-au găsit la fața locului” a mai precizat Ruxandra Ghiba.

Iar pentru celelalte localități sfatul a fost să finalizeze acest proiect, singurul capabil să aducă în evidențele oficiale, ale primăriei și ale statului român în general, situația de fapt pe care să o poată oficializa și de la care să poată porni cu proiecte viitoare. ”Fără această lucrare, orice proiect de construire, de asfaltare, orice alt proiect se blochează în reglementarea situației juridice. Cele mai mari facilități sunt date de legea cadastrului, în situația cadastrului sistematic și cine a înțeles a demarat acest proiect. Sunt multe localități în județul Ilfov care au început chiar pe bani lor și menționăm aici Mogoșoaia, care este prima localitate care a început cu fonduri proprii, Măgurele, Vidra, de asemenea, cu banii lor, 1 Decembrie, care este în aceeași finanțare de la statul român ca și Copăceniul și se va finaliza în două luni. Și Clinceni este în lucru tot în același calup, prin finanțarea statului, tot prin ANCPI. Mai sunt localități ca Brănești, care este în procedură de licitație tot pe banii proprii și demarează cadastrul sistematic. De asemenea, își pregătesc documentația pentru licitații comunele Ște­fănești și Tunari. Banii vor fi folosiți de la bugetul local, iar ulterior finalizării lucrării de cadastru sistematic pentru fiecare carte funciară deschisă, ANCPI va returna 60 de lei pe imobil intabulat”, a precizat specialistul.

Specialistul a mai spus că recomandă efectuarea lucrării pe întreg UAT, așa cum este la Copăceni, deoarece există beneficiul închiderii tuturor evidențelor vechi, ceea ce pe sectoare nu se întâmplă. ”Se închid vechile evidențe doar când se închide cadastrul sistematic pe întreg UAT-ul. Abia atunci extrasul de carte funciară devine constitutiv de drept de proprietate.

În situația în care proprietarii nu vin cu documente, se folosesc documentele care există în evidențele primăriei, ale oficiului de cadastru și imobilul se intabulează. E în detrimentul proprietarului să nu arate documentele, pentru că oricum întabularea se va face cu elementele și informațiile pe care le are echipa de lucru la dispoziție. Fiecare persoană responsabilă trebuie să înțeleagă că este în avantajul său să aducă documente și să explice care este situația proprietății.

Și în acest an, ANCPI va da 155.000 lei pentru fiecare UAT, pentru înscrierea în cartea funciară a terenului din extravilan, deoarece există o presiune pentru fondurile fermierilor care nu se vor mai primi dacă nu există cadastru. Banii sunt cerți, trebuie dar ceruți.

Prima persoană care a primit noul extras de carte funciară a fost Gherghina Modoran, în vârstă de 67 de ani, pensionară. Aceasta nu a reușit să obțină ordin de prefect neavând acte pentru proprietatea domniei sale, dar a reușit cu ajutorul primăriei și al cadastrului să obțină actul de proprietate, așa cum a punctat și prefectul. ”Am primit ordinul acesta pentru casă. Nu am avut probleme. Nu am avut acte pe casă, mama mea a fost proprietară, dar a decedat și nu mi-a lăsat niciun act. A fost benefic pentru că nu puteam să fac ­niciun act”, ne-a spus proprietara, care a lucrat 32 de ani ca secretar-dactilograf și a menționat că știe ce înseamnă birocrație. ”Mulțumesc domnului primar și tuturor celor care m-au ajutat să fac acest act”, a mai spus ea.

Întâlnire cu toți primarii și secretarii primăriilor

Nu în ultimul rând, profitând de acest eveniment, suprefectul județului Ilfov a anunțat că se dorește organizarea unei întâlniri, la nivelul prefecturii, cu toți primarii din județul Ilfov și secretarii primăriilor, pentru a discuta probleme de ordin local. Aceasta va avea loc cel mai probabil în luna februarie, din dorința conducerii Prefecturii Ilfov de a lua la cunoștință problemele la nivel local. ”Nu am avut o astfel de întâlnire, cu toată lumea. Vrem să se știe că există deschidere din partea Prefecturii și ne dorim această colaborare mai ales pe problema fondului funciar și ordinul prefectului”, a punctat subprefectul județului Ilfov, Laurenția Tortora.