Noile prevederi îi avantajează pe producători

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat, pe 19 martie 2018, un decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Noile prevederi îi avantajează pe micii fermieri și-i descurajează pe samsarii din piețe.

Principalele modificări ale legii

 Producătorii agricoli au obligaţia afișării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine toate informaţiile. Eticheta produsului trebuie confecționată dintr-un material scris, imprimat, înscris la vedere, în mod vizibil, lizibil și ușor de înţeles trebuie să conțină următoarele informații: numele și prenumele/denumirea producătorului; denumirea produsului; localitatea de origine; data obţinerii produsului; preţul de vânzare.

 Producătorii agricoli au obligaţia să afișeze vizibil la locul de vânzare următoarele documente:

▪ copie după atestatul de producător și copie după fila din carnetul de comercializare vizată anual în cazul producătorilor agricoli persoane fizice;

▪ copie după certificatului de înregistrare la registrul comerţului în cazul producătorilor agricoli persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi.

Supravegherea afișării documentelor  de către producătorii agricoli este în sarcina administratorului pieţei. Neafișarea de către producătorii agricoli a etichetei de produs se sancționează  cu avertisment sau amendă de la 100 lei la 500 lei.

 Atestatul de producător va cuprinde informaţii privind numele, prenumele și datele de identificare ale producătorului agricol, pe baza datelor din registrul agricol. Valabilitatea atestatului de producător este de 7 ani de la data emiterii și se eliberează, la cerere, persoanelor fizice, care optează pentru desfășurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, pe baza datelor din registrul agricol.

 Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 7 ani și se eliberează de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, după verificarea existenţei atestatului de producător, verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supus/supuse comercializării și după obţinerea avizului consultativ de la una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, sau de la entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii, în acest scop, de Ministerul Agriculturii.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.395