Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Ministerul Muncii și Justiţiei Sociale și Ministerul Sănătăţii, a iniţiat un proiect de ordin comun care stabilește modelul, conţinutul și modalitatea de depunere și de gestionare a Declaraţiei 112, ca urmare a modificărilor legislative în domeniul contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice și juridice, potrivit unui comunicat al MFP.

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit și evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112) cuprinde atât informaţii privind obligaţiile fiscale ale contribuabililor, cât și informaţii necesare stabilirii prestaţiilor sociale potrivit legislaţiei specifice, acordate de Casa Naţională de Pensii Publice, de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate și de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Obligațiile de plată, reținute la sursă

Proiectul de ordin sta­bilește: reţinerea la sursă a impozitului pe venit și a contribuţiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în baza contractelor de activitate sportivă, realizate în baza contractelor de arendă; din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II și III sau Legii nr. 170/2016. De asemenea, sunt incluse prevederi speciale referitoare la modul de calcul, declarare și plată a contribuţiilor sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri scutite de la plata impozitului pe venit, prevăzute la art. 60 din Codul fiscal; prevederi speciale privind opţiunea distribuirii și plăţii lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum și pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult reprezentând 2% sau 3,5% din impozit, de către plătitorul de venit; actualizarea corespunzătoare a anexelor la ordin potrivit modificărilor aduse legislaţiei specifice.

Proiectul de ordin poate fi consultat pe site-ul MFP la rubrica Transparenţă decizională.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.400