Agenția pentru Finan­țarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina de internet www.afir.info o nouă versiune a Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziție publică pentru proiectele finanțate prin PNDR.

Principalele modificări privesc posibilitatea beneficiarilor publici de a derula achiziția într-o singură procedură a serviciilor de întocmire a proiectului tehnic și a execuției lucrărilor, ceea ce va reduce substanțial durata întregului proces de achiziție.

O altă prevedere cu impact real în derularea mai rapidă a procedurilor de achiziție o reprezintă posibilitatea solicitanților notificați în urma rapoartelor de selecție de a opta pentru demararea procedurilor de achiziții  înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR. Acest lucru se va face sub rezerva unei clauze suspensive, care să con­diționeze încheierea și executarea contractului de achiziție publică de semnarea contractului de finanțare cu Agenția.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.402