Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina sa un proiect de ordonanță prin care sunt modificate și completate mai multe acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. Proiectul de act normativ vizează, printre altele, următoarele schimbări:

Ordonanța de urgență a Guvernului 3/2015:

● se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a unor beneficiari, care determină utilizarea plafonului maxim alocat, înainte de a fi plătite toate animalele eligibile (determinate). În acest sens, se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, până la recuperarea acesteia, astfel încât să poată fi plătite toate animalele eligibile (determinate). Recuperarea se realizează de la beneficiarii care au primit supracompensare/plăți în exces, până la data de 31 decembrie 2018, prin plăți voluntare sau prin deducerea acestora din drepturi de plată viitoare în cadrul altor scheme de sprijin.

● pentru o înțelegere unitară a conceptelor, în textul proiectului este cuprinsă definiția „supracompensării/plăți în exces”;

● aceste modificări au ca scop:

● continuarea activității de creștere a animalelor, în sensul specializării exploataţiilor pentru producţia de lapte sau pentru producţia de carne în vederea creşterii competitivităţii şi asigurării pieţii cu produse alimentare suficiente şi de bună calitate;

● evitarea destabilizării balanţei veniturilor şi cheltuielilor fermierilor prin diminuarea veniturilor;

● aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între fermieri;

● continuarea efectuării plăților pentru schemele de plăți directe aferente anului de cere 2017, astfel încât să se utilizeze integral sumele alocate României, asigurându-se premisele rambursării acestor cheltuieli de Comisia Europeană.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015:

Modificarea art. 23 alin. (10) în sensul reglementării modului de recuperare a avansului nejustificat/nerestituit, care se va face în mod unitar, cu perceperea de dobânzi care se vor recalcula în mod similar cu prevederile OUG nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Completarea art. 45 cu privire la stabilirea, prin similitudine cu Codul de Procedură Fiscală, a faptului că acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat este mai mare de 40 lei.

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va permite beneficiarilor plăţilor să respecte propriul plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt, întocmite în condiţiile cunoaşterii nivelului sumelor pe care urmau să le primească și va crea oportunităţi de creştere atât a fluxului comercial al input-urilor necesare crescătorilor, cât şi a fluxului de capital angajat pentru finanţarea activităţilor agricole.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.415