Crescătorii de bovine care vor să aibă animalele din ferme înscrise în Controlul Oficial al Performanțelor (COP) și în Registrele Genealogice ale Raselor – condiție obligatorie pentru obținerea SCZ – trebuie să achite până la 50 de euro/bovină/an asociațiilor care prestează aceste servicii. Data limită pentru înscrierea animalelor este la 20 noiembrie 2018, pentru ca fermierii să beneficieze anul viitor de subvenție.

Acte necesare

● acte cu care să dovedească forma de proprietate: certificat de înregistrare fiscală și certificatul constatator, în cazul persoanelor fizice;

● carte de identitate, și pentru persoane juridice și pentru persoane fizice;

● copia pașapoartelor animalelor (în cazul bovinelor n.r.) prin care să facă dovada că au animalele;

● adeverință privind starea de sănătate a animalelor, pentru cei care sunt noi înscriși;

● extras din Registrul Național al Exploatațiilor, cu efectivul de bovine la zi;

● raportul de descendenți pentru fiecare vacă, prin care să demonstreze că are minimum o fătare, la care se mai adaugă evidența de reproducție, respectiv numărul matricol al vițelului, sexul, data nașterii, tatăl produsului și datele de reproducere după fătare, respectiv monta și tata. Precizare: nu se admit monte naturale decât pentru cei cu tauri autorizați pentru rasa respectivă, Bălțată Românească, Holstein, Brună.

Ce ajutoare se acordă

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1179/2014 a fost instituită o schemă de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, pentru perioada 2015-2020, a cărei valoare maximă totală este de 759,25 milioane de lei.

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor este:

a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii și menținerii registrelor genealogice;

b) de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terți sau în numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul șeptelului și a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Banii sunt încasați de la APIA de asociațiile crescătorilor de animale, acreditate pentru deținerea registrelor genealogice ale raselor, pe baza unui tabel cu fermierii, membri în asociație, care beneficiază de aceste servicii și cărora le este destinat acest ajutor pentru acoperirea costurilor cu testele și înscrierea animalelor în registrele genealogice.

Potrivit ing. Roman Farca, citat de ­AGROINFO, pentru un an de zile, costurile pentru o vacă – Registrul Genealogic plus Controlul Oficial al Performanțelor (COP) – nu ajung la 50 de euro, iar la înscriere taxa este de 20 de lei, plus o cotizație anuală de 10 lei pe cap de vacă, restul sumei urmând să fie plătită până la sfârșitul anului. Din anul viitor, fermierii vor fi subvenționați cu o sumă în valoare de până la 80 de lei, 70% (din costuri n.r.).

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.429