România face primele demersuri pentru perioada 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a organizat, pe 11 iunie, cea de a patra reuniune a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP), în cadrul căreia a fost discutat proiectul Acordului de Parteneriat 2014-2020, document ce a fost transmis Comisiei Europene.

CIAP este un for consultativ la nivel naţional, care funcţionează sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene şi are un rol important în pregătirea corespunzătoare a României pentru utilizarea fondurilor nerambursabile care vor fi alocate în exerciţiul bugetar al Uniunii Europene, pentru perioada 2014-2020.

CIAP are 12 secţiuni (comitete consultative), din care zece sunt comitete tematice, iar două sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regională, respectiv pentru dimensiunea teritorială. CIAP şi comitetele consultative sunt formate din reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, regionale şi locale, iar 30% din totalul membrilor lor provin din mediul socio-economic, academic şi din domeniul cercetării ştiintifice, precum şi din societatea civilă.

Trei ministere la “ghidonul” fondurilor

Fondurile alocate României pentru următoarea perioadă de programare sunt în valoare de circa 39 de miliarde de euro, din care 21,8 miliarde de euro reprezintă fondurile aferente politicii de coeziune.

Ministrul Eugen Teodorovici: “În cadrul Politicii de coeziune, alocările pe Programele Operaţionale (PO) vor avea o componentă importantă pe partea PO Infrastructură mare, aproximativ 7 miliarde euro, respectiv pentru mediu, transporturi (autostrăzi) şi proiectele pe energie. În continuare, pentru PO Competitivitate (cercetare şi dezvoltare, plus Agenda Digitală), sunt alocaţi 1,35 miliarde euro, pentru PO Dezvoltarea capitalului uman 2,18 miliarde, pentru PO Dezvoltarea capacităţii administrative 0,96 miliarde, pentru PO Regional aproape 7 miliarde euro, iar pentru PO Asistenţă tehnică 0,3 miliarde. Pe ansamblu, pentru Politica de coeziune va fi alocat un procent de 72 la sută din Fondurile Structurale şi de Investiţii. Pentru Politica de cooperare teritorială (Programe Operaţionale de cooperare teritorială cu Ungaria, respectiv Bulgaria) vor reveni 600 milioane euro. Politica Agricolă Comună (PO Dezvoltare Rurală şi PO Pescuit) va beneficia de alocări financiare de 6,6 miliarde, respectiv 220 milioane euro”.  

Acordul de Parteneriat este un document de programare ce urmează să fie încheiat între România şi Comisia Europeană, pentru implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) în perioada 2014-2020. Priorităţile naţionale ale României pentru investiţii au fost grupate în 11 obiective tematice, prevăzute în Strategia Europa 2020. Investiţiile din FESI vor fi cele mai importante instrumente pentru reducerea decalajelor atât dintre diferite regiuni ale României, cât şi a celor faţă de alte state UE. Acordul de Parteneriat 2014-2020 va reflecta recomandările Comisiei Europene, dar şi prevederile viitoarelor regulamente europene.

Implementarea FESI se va face prin intermediul Autorităţilor de management, stabilite la nivelul a trei ministere:

Ministerul Fondurilor Europene, pentru managementul a patru programe operaţionale;

Ministerul Dezvoltării Re­gionale şi Administraţiei Publice, pentru managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a celui dedicat dezvoltării capacităţii administrative;

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru managementul programelor de dezvoltare rurală şi pescuitului. 

Absorbţie de 15 la sută

În ceea ce privește rata de absorbţie a fondurilor europene, până la această dată s-a ajuns la 15,18 la sută din alocarea UE pentru perioada 2007-2013. Suma primită de la Comisia Europeană, inclusiv prefinanţările, este de 5,03 miliarde euro, reprezentând peste 26 la sută din alocarea UE pe aceeași perioadă. Valoarea plăţilor către beneficiarii finali este de 5,78 miliarde euro, din care contribuţia UE a fost de 5,17 miliarde euro. Au fost depuse 36.283 proiecte, în valoare totală de peste 63 miliarde euro. Dintre acestea, un număr de 11.820 proiecte au fost aprobate, cumulând valoarea de 31,4 miliarde euro, din care contribuţia UE este de 19,3 miliarde euro.