Responsabilă de moneda unică europeană, euro, este Banca Central Europeană (BCE), care are ca misiune principală menţinerea puterii de cumpărare a monedei euro și, în consecinţă, stabilitatea preţurilor, în zona euro. Zona euro cuprinde cele 17 ţări ale Uniunii Europene care au aderat la moneda europeană din 1999.

Politica monetară în zona euro, cea de-a doua economie mondială după Statele Unite ale Americii cade în responsabilitatea BCE, la 1 ianuarie 1999, odată ce băncile central europene ale 11 state membre UE au transferat BCE competenţele lor în materie monetară. Grecia a aderat la zona euro în 2011, Slovenia în 2007, Cipru și Malta în 2008, Slovacia în 2009 și Estonia în 2011. Crearea unei zone euro și a unei noi instituţii supranaţionale ca BCR a constituit o etapă importantă a lungului și dificilului proces al integrării europene. Pentru  a adera la zona euro, cele 17 state au trebuit să îndeplinească așa numitele criterii de convergenţă.

Iar aceste criterii de convergenţă sunt următoarele: evoluţia preţurilor, evoluţia finanţelor publice, evoluţia taxei de schimb, evoluţia taxei de interes pe termen lung. Celelalte state membre UE care își doresc adoptarea monedei euro trebuie să îndeplinească în prealabil aceleași exigenţe. Respectul acestor criterii economice și juridice este condiţia prealabilă a unei participări reușite la Uniunea economică și monetară.

Componenţă

Tratatul care instituie Comunitatea europeană și statutele Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) și al Băncii Central Europene constituie fundamentul juridic al politicii monetare unice. În virtutea acestor statute, BCR și SEBC au fost constituite la 1 iunie 1998. BCE este inima Eurosistemului și al SEBC. BCE are, în virtutea dreptului internaţional, personalitate juridică.

Sistemul European al Băncilor Centrale este compus din Banca Central Europeană a tuturor statelor membre UE care au adoptat sau nu moneda euro. În cazul României, Banca Naţională face parte din acest Sistem. 

Eurosistemul cuprinde BCE și băncile centrale ale ţărilor care au adoptat moneda euro. Eurosistem va coexista alături de SEBC atât vreme cât vor exista state membre UE care nu fac parte din zona euro.

Banca Central Europeană are sediul în Germania, în orașul Frankfurt pe Main iar președinte este italianul Mario Draghi. Banca este și obiectiv turistic, iar rezervările trebuie făcute cu 3 luni înainte.