AFIR anunță că infrastructura secundară de irigații este sprijinită prin intermediul submăsurii (sM) 4.3 „Investiții pentru dez­voltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” din cadrul PNDR 2020.

Beneficiarii eligibili sunt Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI), conform legislaţiei în vigoare. Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (FOUAI) pot depune cereri de finanțare numai dacă sunt deținători de infrastructură secundară de irigații,  preluată prin proces verbal de predare-primire.

Lista amenajărilor de iri­gații viabile economic se regăsește în Anexa 2 – Analiza viabilităţii economice a sistemelor de irigaţii din H.G. nr. 793/ 2016 pentru aprobarea Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, cu modificările și completările ulterioare, disponibilă pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secțiunea Legislație.

Toate informațiile necesare depunerii proiectelor se vor regăsi în versiunea finală a Ghidului solicitantului, aferent submăsurii 4.3 – componenta infrastructură de irigații, care va fi publicat în perioada imediat următoare pe site-ul Agenției.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.422