Completarea veniturilor salariale ale angajaţilor

            Persoanele care se angajează în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj beneficiază, din momentul angajării şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să fie indemnizate sau până la data la care le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, de o sumă lunară, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii.

         Persoanele încadrate în muncă beneficiază de această sumă şi în situaţia în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizaţia de şomaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează la un alt angajator. 

          Actele necesare ce se depun la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, unde se află în evidenţă, în termen de 60 de zile, de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a încadrării în muncă, sunt următoarele:

     –  cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;

     –  înştiinţare emisă de angajator privind încadrarea în muncă;

     –  actul în baza căruia au fost încadrate în muncă, în copie;

     –  document emis de angajator, din care să rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă.