APIA C J Ilfov informează că a fost publicat  în M.O 289/18.04.2014, OMADR 573/17.04.2014 care reglementează pentru anul 2014 Ajutoarele Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic .

Pentru anul 2014 au fost aprobate în funcţie următoarele scheme:

 Schema decuplată de producţie în sectorul  lapte;  Schema decuplată de producţie în sectorul carne;

 Schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine.

Prima pentru schema din sectorul de lapte se acordă crescătorilor de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;  solicitantul să fie înregistrat în sistemul cotelor de lapte în anul 2013- 2014;

 solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone de lapte, în anul de cotă de referinţă 2012-2013.

Prima pentru schema din sectorul de carne se acordă crescătorilor bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :

 deţin un efectiv minim de 3 bovine, cu vârsta de minimum 16 luni, la data de referinţă de 31 ianuarie 2013, înregistrate în RNE;  exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei.

Prima pentru schema din sectorul de carne se acordă pentru minim 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Pentru exploataţiile de bovine înfiinţate în perioa­da 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014, prima se acordă pentru beneficiarii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 deţin un efectiv minim de 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE;  exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei.

Prima pentru schema cuplată de producţie în sectorul ovine/caprine se acordă producătorilor care îndeplinesc  cumulativ următoarele condiţii:

 efectivul din exploataţie cu cod ANSVSA să fie de minim 50 capete ovine femele şi 25 capete caprine care au vârsta de minimum 1 an la 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;  efectivul de femele ovine/caprine pentru care se solicită prima să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;  efectivul de femele ovine/caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa din cerere pe o perioadă de 90 zile de la data limită de depunere a cererii de plată;  să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Reg 21/2004.

Pentru a beneficia de ajutoarele prevăzute mai sus beneficiarii depun cerere la APIA pe a căror rază teritorială se află înregistrată exploataţia sau unde este exploataţia cu cel mai mare număr de animale, în perioada 18 aprilie – 30 mai 2014, însoţită de documente generale şi documente specifice fiecărei categorii de animale în funcţie de schema aplicată.