Până în data de 30 iunie, APIA primește cererile fermierilor pentru subvențiile acordate culturilor de plante aromatice. Valoarea pe hectar a noii subvenții APIA începe de la 100 de euro/ha și ajunge la 3.400 euro/ha. Este susținută producția următoarelor plante aromatice:

● busuioc;

●  cimbru;
● coriandru;

● fenicul;

● muștar.

Cine poate accesa schema de minimis

●  producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în temeiul Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2021;

●  producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
●  producătorilor agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate pentru fermieri

● să solicite ajutorul de minimis;

● să fie înregistrați în Registrul unic de identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

● să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;

● să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;

● să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;

● să facă dovada obținerii producției minime realizate, prin documente justificative, în funcție de forma de organizare

Producții minime

● 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 kg plantă uscată/0,5 ha pentru busuioc;

● 4.000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 1.000 kg plantă uscată/0,5 ha pentru cimbru;

● 800 kg sămânță/ha pentru coriandru;

● 650 kg sămânță/ha pentru fenicul;

● 950 kg sămânță/ha pentru muștar. Dovada obținerii producției de plante aromatice o constituie contractul de vânzare însoțit de factură sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. În situația în care beneficiarul are și calitatea de utilizator al producției, acesta face dovada obținerii producției minime prin documente contabile interne.

Valoarea ajutorului pe suprafață

● 2.600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;

● 3.400 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;

● 100 euro/ha pentru coriandru;

● 200 euro/ha pentru fenicul;

● 150 euro/ha pentru muștar.

Cererea de înscriere în program și documentele se depun la APIA până la data de 30 iunie 2021 inclusiv.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.554