În camera Camera Deputaților a fost votată, în unanimitate,  Legea privind aprobarea OUG nr.2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Noua lege aduce modificări în condițiile de obținere a ajutorului de minimis și stabilește valoarea totală a acestui ajutor la suma de 199,5 milioane de euro.

Potrivit legii, ajutorul de stat se acordă pentru:

● înființarea de ferme de reproducție sau stații de incubație ori ferme de creștere, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar;

● investiții în ferme de reproducție sau în stații de incubație ori în ferme de creștere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacitățile maxime de cazare/producție/beneficiar;

● mărirea capacității de cazare/producție pentru ferma de reproducție sau stația de incubație ori ferma de creștere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producție/beneficiar.

Procedura privind evaluarea situațiilor depuse și a documentelor justificative, modul de analiză a ratelor de rentabilitate internă și a celorlalte aspecte prevăzute de regulamentele europene incidente se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a acestei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului Agriculturii.

Valoarea totală a ajutorului de stat este de 930.428.100 lei, reprezentând echivalentul a 199,5 milioane euro, și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.

Cheltuielile eligibile

Schema de ajutoare nu se aplică solicitanților care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploatației începând cu 1 ianuarie 2017.

Cheltuielile eligibile necesare realizării investițiilor realizate în baza Programului de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație sau de creștere în sectorul avicol sunt:

● construcția stațiilor de incubație, fermelor de reproducție sau de creștere noi;

● achiziționarea sau achiziționarea prin leasing de utilaje și echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare și adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea și tratarea dejecțiilor;

● costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiției, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, organizare de șantier, asigurarea utilităților, consultanță și autorizații.

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor nu reprezintă cheltuială eligibilă.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.458