Guvernul va aloca 309.500 de euro pentru a veni în sprijinul fermierilor pentru depozitarea privată a cărnii de porc. De respectivul ajutor financiar beneficiază persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale și/sau persoanele juridice, plătitoare de TVA, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația europeană în domeniu (Regulamentul CE nr.826/2008  de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole). Ajutorul se acordă pentru cererile depuse începând cu data de 4 ianuarie 2016. Cererile se raporteaza la o perioadă de depozitare de  90, 120 și 150 zile. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una din categoriile de produse specificate de Guvern și trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puțin 10 tone produse dezosate și cel puțin 15 tone pentru  celelalte produse. După aprobarea cererii, plata se va face în contul beneficiarului, în termen de 5 zile de la alimentarea contului APIA cu suma solicitată și aprobată. Sprijinul financiar se implementează de MADR, prin APIA și rețeaua sa teritorială.