Guvernul a prelungit “Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri” şi pentru perioada 2013-2020, pentru un număr de cel puţin 550 de beneficiari anual. 

În februarie 2011, guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, precum şi Hotărârea de Guvern privind implementarea actului normativ, prin in­termediul acestuia urmând a fi sprijinite cel puţin 1.100 de firme noi, înfiinţate în 2011, de tineri debutanţi în afaceri.

Potrivit actului normativ, firmele pot contracta credite bancare pentru care pot primi garanţii de stat de cel mult 80% din valoarea creditului, dar nu mai puţin de 80.000 de euro.

Condiţiile de încadrare în categoria “tânăr întreprinzător”, prevăzute de actul normativ, stipulează ca beneficiarii să fie tineri debutanţi în afaceri, până la 35 de ani, să nu mai fi avut calitatea de acţionar sau asociat în vreo firmă, să aibă un plan de afaceri cu care să obţină punctajul necesar pentru calificarea în vederea obţinerii facilităţilor.