Ministrul agriculturii, Petre Daea, a anunțat, pe 26 martie 2019, că de la 1 aprilie 2019 fermierii români vor beneficia de un ajutor de 250.000 de euro pentru fermele de creștere a porcilor. Acest ajutor este acordat prin submăsura 5.1 – Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și catastrofale.

Submăsura 5.1 este destinată prevenirii și limitării răspândirii pestei porcine africane (PPA) prin finanțarea investițiilor de modernizare a fermelor de suine din punct de vedere al biosecurității.

În situația în care solicitantul a accesat un proiect de investiții de înființare ferme de creștere suine prin sM4.1, trebuie prezentat sistemul de biosecuritate existent. Prin sM5.1 se vor deconta elemente/echipamente/sisteme de biosecuritate noi, superioare din punct de vedere al caracteristicilor și performanțelor celor existente sau se vor înlocui elemente/echipamente /sisteme de biosecuritate existente, dacă acestea sunt uzate.

În acest sens, solicitantul va prezenta, în cadrul Studiului de fezabilitate, un tabel comparativ în care să fie prezentate caracteristicile funcționale și tehnice ale elementelor/echipamentelor/sistemelor de biosecuritate existente față de cele care se vor achiziționa prin proiect.

Efectele benefice ale acestui ajutor

Inițiatorii programului au în vedere o serie de efecte benefice ale acestei finanțări, cum ar fi:

●Creșterea capa­cității operaționale de prevenire a apariției epizootiilor și combaterea acestora;

●Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale asupra potențialului de producție agricolă.

Având în vedere nivelul de biosecuritate și riscurile asociate, tipurile de ferme (exploatații agricole de suine) vizate de sM 5.1 beneficiari privați sunt:

●Nivelul II de biosecuritate – ferme intermediare (0 – 30 capete suine);

●Nivelul III de biosecuritate – ferme cu nivel de biosecuritate ridicat (peste 30 capete suine).

Beneficiarii sprijinului nerambursabil

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1- beneficiari privați sunt:

●fermieri, cu excep­ția persoanelor fizice neautorizate;

●cooperative (coope­rativele agricole și societățile cooperative agri­­cole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Aceștia trebuie să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprinde­re familială/ persoană juridică română, să acţioneze în nume propriu și să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.446