Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI) a organizat, pe 26 noiembrie 2015, Conferința ”Regio – realizări și perspective în Regiunea București-Ilfov”, eveniment înscris în seria acţiunilor realizate de ADRBI sub egida Comisiei Europene şi a Comitetului Regiunilor, ca eveniment local OPEN DAYS 2015.

În cadrul discuțiilor au fost prezentate, de către o parte a beneficiarilor, proiecte implementate prin Regio – Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR) în regiunea București Ilfov și au fost adordate perspective ale dezvoltării regionale în perioada următoare.

Dan Nicula, directorul general al ADRBI și Claudia Ionescu, șef Departament Promovare Regională și Investiții în cadrul Agenției, au vorbit, în deschiderea evenimentului, despre ce înseamnă la acest moment Regio, cifrele pentru București-Ilfov fiind traduse astfel: alocare financiară pentru regiune – 1.703 milioane de lei, 837 de proiecte depuse, 331 contracte încheiate, 249 proiecte finalizate, aprobare rambursare ADRBI – 933,50 milioane de lei. Sau, 679 de elevi care beneficiază, acum, de infrastructură educațională reabilitată, 171 de microîntreprinderi sprijinite, peste un milion de locuitori – beneficiari ai proiectelor de dezvoltare urbană, 872 de locuri de muncă noi sau menținute, 129 km de drum reabilitat, 7 minute (în urban) și 15 minute (în rural) – reducere a timpului de intervenție pentru serviciile de urgență, 35% – creștere a traficului de mărfuri și pasageri pe drumurile reabilitate și 10.078 de persoane beneficiare de infrastructură reabilitată pentru servicii sociale.

450 de milioane de euro pentru Regiunea București-Ilfov

POR 2014-2020 pentru Regiunea București-Ilfov – acum mai dezvoltată și presupunând, prin urmare, rate de cofinanțare diferite, precum și alocare diferențiată în cadrul programului operațional – însumează 7 axe prioritare din 12 la nivel național:

AP 2 – Competitivitate IMM, având ca activități construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu active corporale și necorporale, cu un buget total de 17,29 milioane de euro;

AP 3 – Sprijinirea tran­ziției către o economie cu emisii scăzute de car­bon, cu activități privind eficiența energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv investiții în iluminatul public; transport urban (căi de rulare/piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/electrice etc., cu alocare de 299,99 milioane de euro;

AP 5 – Regenerare urbană și patrimoniu cultural pentru restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural și regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri abandonate etc.), cu un buget total de 40,77 milioane de euro;

AP 6 – Infrastructură de transport rutier, pentru activități de modernizare/reabilitare a reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu rețeaua TEN T, cu un buget total de 13,30 milioane de euro;

AP 9 – Comunități marginalizate, pentru ac­ți­uni integrate prin: investiţii în infrastructura de să­nătate, educație, servicii sociale, locuinţe sociale, activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat, cu un buget total de 11,82 milioane de euro;

AP 10 – Infrastructură educațională, pentru activități de reabilitare/modernizare/construcție infrastructură de educație, cu un buget total de 53,19 milioane de euro și

AP 12 – Asistență tehnică (sprijin pentru autorități de management și organisme intermediare (ADR-uri), cu un buget total de 12,75 milioane de euro.

 

Documentație tehnico-economică, în atenția ADRBI

Fiecare axă a fost detaliată pentru participanți, de către Dan Nicula, pentru o parte dintre ele ghidurile fiind deja elaborate, cu mențiunea acestuia că, de miercuri, 2 decembrie, personalul ADRBI din zona de Help Desk stă la dispoziția aplicanților pentru lămuriri suplimentare.

”Așadar, fără partea de asistență tehnică (AP 12) – aproape 440 de milioane de euro. Începem cu întârziere. Dar, vom fi mai repede și mai bine pregătiți și noi, alături de beneficiari. Iar acolo unde vorbim de administrație publică locală, esența unui proiect este documentația tehnico-economică – acolo avem problemele principale, nu în ghid și în cum e formulată cererea de finanțare. Deci, atenția cea mai mare și sprijinul nostru se vor concentra pe elaborarea documentației tehnico-economice. Marea ma­­joritate a problemelor pe care le-am avut în POR-ul actual au fost determinate de calitatea do­cumentației tehnico-economice. Această problemă crează – în zona de evaluare – întârzieri, clarificări repetate, punctaje reduse, chiar și suspiciuni asupra punctajelor. Se vorbea la un moment dat și de perioade de 2 ani între momentul depunerii proiectului și momentul contractării. Așa ceva…noi vrem să nu se mai repete, dar acest lucru ține și de beneficiarii noștri și, bineînțeles, de cei care întocmesc propriu-zis documentația – de firmele de proiectare. Nu vreau să arunc o anatemă asupra lor, nu vreau să mă plâng – doar să vă spun că nu vor mai fi acceptabile documentații elaborate așa cum am avut în trecut, mai ales, lucru foarte important de precizat, în noul POR noi nu vom mai verifica proiectul tehnic – detaliile de execuție. Aceasta va intra direct în sarcina beneficiarului și el va trebui să vină direct la decont cu cheltuielile, ceea ce, pe de o parte ușurează lucrurile, la prima vedere, dar, în condițiile în care proiectul tehnic nu este realizat corespunzător și achiziția nu este făcută corespunzător, crește substanțial riscul de corecție financiară sau de declarare a cheltuielilor neeligibile. De aceea, foarte mare atenție în zona de proiectare, încă de la momentul expertizei tehnice. Pentru că am avut probleme cu expertizele tehnice necorespunzătoare…”, a explicat Dan Nicula.

 

Spitalul Județean,aproape de finalizare

 

Gabriela Aldea, director Consiliul Județean Ilfov a prezentat celor din sală proiectul de reabilitare, modernizare și echipare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov, finanțat prin POR, cu o valoare totală de aproape 88 de milioane de lei, aflat pe ultima sută de metri înaintea finalizării.