˜ Crucea Roșie Ilfov atrage atenția că mulți bătrâni sunt abandonați și este nevoie, în prag de iarnă, de spațiu pentru construirea unui centru de zi

La sediul Prefecturii Ilfov a avut loc, săptămâna trecută, reuniunea Comitetului județean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Ilfov făcând prezentarea activităților derulate, în 2015, pentru asigurarea echilibrului socio-economic al persoanelor de vârsta a treia.

 

Diana Carmen Buzoianu, director executiv al AJPIS Ilfov (instituție care are ca scop administrarea și gestionarea într‑un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială, dar și coordonarea, îndrumarea și controlul aplicării unitare a legislației în domeniul asistenței sociale) a făcut referire, de la început, la faptul că, în Ilfov sunt înregistrate 191 de persoane vârstnice, fără pensii, beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Acestora li se adaugă beneficiarii drepturilor prevăzute de Decretul-lege 118/1990 – persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și cele deportate în străinătate ori prizonierii politici. Referindu-se la această categorie de beneficiari, reprezentantul AJPIS Ilfov a afirmat că, în decursul anului 2015, au fost depuse 10 cereri noi, din care 9 au fost soluționate deja – 6 admise și 3 respinse.

 

30 de furnizori de servicii sociale, în Ilfov

La nivelul județului figurează și sunt acreditați 30 de furnizori de servicii sociale, din care 12 sunt publici, iar 18 privați. În anul 2015, doar 6 furnizori de servicii sociale (resptul nu au solicitat, potrivit declarației di­rectorului AJPIS Ilfov) pri­mesc subvenție conform Legii 34/1998, sumele acordate fiind, pentru: Fundația The Door – 27.000 de lei, Fundația Motivation România – 67.230 de lei, Organizația Suedeză – 59.625 de lei, Căminul de bătrâni ”Sf. Maria” – 88.098 de lei, Asociația Don Orione – cămin de bătrâni – 56.250 de lei și Fundația ”Sf. Ioan Rusu” – 7.500 de lei.

 

Căminul pentru persoane vârstnice Periș

Este unul dintre furnizorii publici de servicii sociale din Ilfov, care asigură, în regim rezidențial, protecția socială a persoanelor vârstnice și func­ționează în subordinea CJI.

Cristian Gheorghe, directorul Căminului, a explicat faptul că, unitatea pe care o conduce, cu o capacitate de 50 de locuri, este plină, iar pe listele de așteptare sunt aproape 30 de persoane. Din cauza solicitărilor numeroase, din 2015, aici se primesc numai bătrâni din Ilfov, deși, până acum, puteau beneficia de serviciile căminului și cei din alte județe. Costul mediu lunar pentru un bătrân rezident al căminului de la Periș este de 1.411 lei. Pentru doi dintre actualii beneficiari – cazuri sociale – contribuția este achitată de la bugetul local, iar restul beneficiarilor achită ori din venituri proprii (maximum 60% din pensie), completat cu bugetul local, ori din venituri proprii plus contribuții ale susținătorilor legali.

 

 

Centrul de îngrijire și asistență Ciolpani

Funcționează în subordinea DGASPC Ilfov și este reprezentat legal de directorul executiv al direcției, Bogdan Pîntea. Directorul centrului, Cătălin Popescu a explicat că, în luna septembrie 2015, în evidența unității figurau 56 de beneficiari, cu dizabilități neuropsihice, locomotorii sau vizuale – 23 independenți, 20 dependenți și 13 se­midependenți.

 

Furnizori privați

Furnizori privați de servicii sociale – adică ONG-uri și/sau operatori economici, care asigură servicii sociale privind protecția socială a persoanelor vârstnice în regim rezidențial, prin cămine de bătrâni, dar și prin oferirea de consiliere și sprijin socio-economic. După cum precizam mai sus, în Ilfov sunt acreditați 12 furnizori privați – Asociația Casa cu brazi (Buftea), Asociația Casa Sf. Ecaterina (Afumați), Asociația Centrul de asistență psihogeriatrică (Afumați), Asociația Creștină Santa Maria Cristina (Pantelimon), Asociația Creștină Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru (Balotești), Asociația Creștină Sf. Nicolae și Sf. Alexandru (Voluntari), Aso­­ciația Don Orione (Voluntari), Asociația Med Art (Voluntari), Asociația Sf. Toma (Mogoșoaia), fun­dația căminul de Bătrâni Sf. Maria (Popești-Leordeni), Fundația Longevita (Voluntari) și Fun­dația Română Sf. Petru (Popești-Leordeni).

Pe lângă aceștia, 13 operatori economici din județ desfășoară, de ase­menea, activități de asis­tență socială în beneficiul persoanelor vârstnice, prin cămine de bătrâni, în baza OG 31/2015, cu acreditare în condițiile legii.

 

Atenție la batrânii abandonați!

Directorul Filialei ilfovene a Crucii Roșii Române, Niculae Mihalache, prezent la reuniunea de la Prefectură, a dorit să tragă un semnal de alarmă asupra faptului că se apropie iarna și este nevoie de găsirea rapidă a unui spațiu pentru realizarea unui centru de zi pentru vârstnicii din Ilfov. Potrivit acestuia, există numeroase cazuri de abandon de bătrâni, care, rămași pe drumuri, trebuie ajutați pentru a supraviețui gerului.