˜ În decembrie 2015, valoarea prejudiciilor, estimate urmare a cazurilor de evaziune fiscală constatate în Ilfov,
a fost de peste 21 de milioane de lei

În cadrul primei reuniuni a Comisiei de Dialog Social de la nivelul Prefecturii Ilfov au fost analizate rezultatele acțiunilor de control și verificare a agenților economici de pe raza județului, în luna decembrie 2015.

Potrivit raportului prezentat de către Cristea Dumitru, din partea Structurii de Inspecție Fiscală din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Ilfov, în decembrie 2015, 57 de inspectori fiscali ilfoveni au controlat veniturile persoanelor juridice contribuabili mici, persoanele fizice și persoane juridice contribuabili mijlocii, de pe raza județului.

 

Mult de muncă, în Inspecția Fiscală!

Concret, acțiunile întreprinse s-au materializat în: inspecții fiscale în vederea identificării și combaterii fraudelor privind taxa pe valoarea adăugată/verificării realității și legalității sumelor negative din deconturile de TVA cu opțiune de rambursare, primite pentru inspecția fiscală; inspecții fiscale din proprie initiațivă, la contribuabilii persoane fizice sau juridice, în limita competențelor, pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obli­ga­țiilor de către contribuabil, verificarea și stabilirea bazelor de impunere și a diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora; controale încrucișate pentru obținerea de informații suplimentare necesare so­lu­ționării deconturilor de TVA cu sume negative și opțiune de rambursare; controale inopinate la contribuabilii aflați în administrare, care îndeplinesc condițiile pentru declararea ca inactivi sau îndeplinirea procedurii de reactivare; controale inopinate pentru clarificarea stării de fapt a persoanelor fizice, urmare a efectuării unor tranzacții imobiliare, urmate, după caz, de inspecții fiscale pentru stabilirea bazelor de impunere și a diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora; întocmirea situațiilor și raportărilor solicitate de către Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală din cadrul ANAF, etc.

79 de acțiuni, 70 de firme controlate = peste 40 de milioane de lei venituri suplimentare pentru stat!

În decembrie 2015, au fost realizate 79 de acțiuni de inspecție fiscală (mai puțin decât în celelalte luni ale anului, dată fiind specificitatea lunii, cu multe zile de sărbătoare) la 70 de contribuabili persoane juridice din Ilfov, iar valoarea totală a veniturilor suplimentare atrase la bugetul general consolidat stabilită, urmare a inspecțiilor, a fost de 40.147.046 lei, și anume: obligații principale – 29.117.412 lei din care – impozit pe profit – 9.058.799 lei, TVA – 20.039.662 lei, impozit salarii – 3.906 lei și alte impozite – 15.045 lei, apoi accesorii – 10.948.594 lei și amenzi – 81.040 lei.

Tot în decembrie 2015, s-au înaintat organelor de urmărire penală 6 sesizări în vederea continuării cercetărilor, prejudiciile totale estimate fiind de 21.142.623 lei. ”Factorii de risc pentru evaziune fiscală, în județul Ilfov, sunt reprezentați de al­cool, tutun, legume și fructe și fier vechi”, a explicat reprezentantul Structurii de Inspecție Fiscală Ilfov.

De asemenea, tot în cazul persoanelor juridice s-au emis, doar în luna decembrie a anului trecut, 5 decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentru sume estimate la 12.965.757 lei.

Și, nu în ultimul rând, un obiectiv prioritar pentru Structura de Inspecție Fiscală l-a constituit efectuarea de inspecții fiscale în vederea identificării și combaterii fraudelor privind TVA/verificării realității și legalității sumelor negative din deconturile de TVA cu opțiune de rambursare, primite pentru control anticipat. În ultima lună din 2015, s-au realizat 25 de inspecții fiscale pentru soluționarea deconturilor negative cu opțiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 1.239.490 lei.

În cazul persoanelor fizice, în decembrie 2015, au fost derulate 22 de acțiuni de control fiscal, din care 9 de inspecții finalizate cu rapoarte de inspecție fiscală și decizii de impunere. Valoarea sumelor suplimentare stabilite urmare a acțiunilor desfășurate a fost de 87.490 lei.

 

21 de milioane de lei – valoarea prejudiciilor estimate urmare a cazurilor de evaziune fiscală constatate în decembrie 2015

Valoarea medie a veniturilor suplimentare pe inspector persoane juridice a fost, în decembrie, de 787.196 lei (40.147.040 lei/51 inspectori), iar valoarea medie a veniturilor suplimentare pe inspector persoane fizice – de 14.582 lei (87.490 lei/6 inspectori). Numărul mediu de acțiuni/inspector a fost de 1,55 (79 de acțiuni/51 inspectori), iar numărul sesizărilor penale înaintate organelor abilitate a fost de 6. Valoarea prejudiciilor estimate urmare a cazurilor de evaziune fiscală constatate a fost, pentru decembrie 2015, de 21.142.623 lei, doi contribuabili au fost propuși pentru înscrierea în Lista contribuabililor inactivi, iar ponderea deciziilor de impunere în totalul rapoartelor de inspecție fiscală încheiate a fost de 78,13%.