Conducerea filialei Ilfov a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR) anunță organizarea, în data de 26 februarie 2016, orele 16.00, a Adunării Generale de dare de seamă și alegeri. Întrunirea va avea loc la București, Intrarea Nestorel, nr. 4-6, sector 4, în incinta filialei CECCAR București (Sala Amfiteatrul „Marin Toma”). 

Adunarea Generală va avea următoarele puncte pe ordinea de zi:

1 Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfășurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul trecut; 1. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfășurată în anul trecut;

2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

4. Aprobarea listei experţilor contabili
de onoare și a contabililor autorizaţi de onoare;

5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite;

6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.

7. Alegeri pentru Consiliul filialei, Comisia de disciplină și Cenzori.

Reguli de depunere a candidaturilor

 

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare CECCAR, republicat, membrii Corpului care au dreptul să fie aleși pot face „Declarații de candidatură” pentru un loc de „titular” sau „supleant”, la una din categoriile profesionale de care aparțin, expert contabil sau contabil autorizat. Declarațiile de candidatură  pentru un loc de consilier în Consiliul filialei se vor trimite la sediul filialei Ilfov prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, astfel încât acestea să fie primite până pe data de 25 ianuarie 2016. Declarațiile primite după aceasta dată nu vor fi luate în considerare, pentru motive de tardivitate. Modelele de declarație de candidatură se pot ridica și de la sediul filialei Ilfov, din Buftea, str Mihai Eminescu nr. 6, bl. R5, sc. A, ap. 8, tel. 0213529420. CECCAR atrage atenția că prezența membrilor filialei înscriși in Tabloul Corpului este obligatorie. Neparticiparea este considerată abatere disciplinară și se sancționează conform Regulamentului de Organizare și Funcționare CECCAR.