Conform unui comunicat ANAF, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, va fi modificat prin includerea unor informaţii privind localitatea în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă. „Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile regionale ale finanţelor publice. Astfel, în cazul în care, în funcţie de anumite caracteristici, pot fi stabilite norme de venit diferite pentru acelaşi tip de activitate (ex. în funcţie de zona de fertilitate a terenului etc.), pentru stabilirea impozitului sunt necesare, pe lângă informaţiile privind tipul de activitate şi informaţiile privind locul desfăşurării activităţii”, se precizează în proiectul de act normativ.

Noile formulare vor conţine o căsuţă pentru exercitarea de către contribuabili a opţiunii privind localitatea/localităţile unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile.

De asemenea, producătorii agricoli care deţin exploataţii în localităţi diferite pot opta pentru oricare dintre ele pentru depunerea declaraţiilor pentru normele de venit.