La solicitarea Asociațiilor de Producători Agricoli și a Asociației Producătorilor de Semințe, România a notificat Comisia Europeană va scoate pe piață, pentru o perioadă de maximum 120 de zile,  produsele NUPRID AL 600 FS, CRUISER 350 FS și PONCHO 600 FS.

Cele trei tipuri de neoni­cotinoide care au primit autorizație temporară, pentru perioada 28 februarie-28 iunie, sunt folosite pentru combaterea dăunătorilor Tanymecus dilaticollis (rățișoara), Agriotes spp. (viermii sârmă), Diabrotica virgifera virgifera (viermele vestic al rădăcinilor) în culturile de porumb și floarea soarelui, prin tratarea semințelor. Autorizațiile temporare prevăd ca produsele să fie comercializate doar către agenții economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale cu personal calificat, că vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat pe agent economic, pe care o va comunica săptămânal Agenției Naționale Fitosanitare din cadrul ­MADR, pentru a se evita crearea de stocuri de produs sau sămânță tratată, după expirarea perioadei de 120 de zile. Totodată, etichetarea ambalajului se­mințelor tratate se va face conform prevederilor art.49(4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, iar însămânțarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente care să asigure reducerea riscului. Ministerul Agriculturii, prin direcțiile de specialitate de la nivel local, va monitoriza întreaga acțiune, prin efectuarea de controale atât la locurile de tratare a seminței, cât și în câmp la semănat. 

 Trei neonicotinoide retrase în 2013

Până la 30 septembrie 2013, statele membre modificau sau retrăgeau, atunci când era necesar, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autorizaţiile existente pentru produsele de protecţie a plantelor care conţineau clotianidin, tiametoxam sau imidacloprid ca substanţe active. Eventualele perioade de graţie acordate de statele membre în conformitate cu articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 trebuiau să fie cât mai scurte posibil şi expirau cel târziu la 30 noiembrie 2013.

 Fermierii estimau pierderi greu de evaluat

Tot în 2013, repre­zentanții fermierilor solicitau indulgență și spuneau că interzicerea acestor substanțe ar putea determina „pierderi economice greu de evaluat”. Președintele LAPAR, Laurențiu Baciu, era de părere că productivitatea culturilor ar scădea cu până la 40 de procente, cu consecința reducerii drastice a veniturilor și profitului, pentru fermier. El cerea permisiunea de a folosi, în continuare, aceste produse cu condiția respectării anumitor reguli, măsuri și standarde armonizate la nivel comunitar. „Ne confruntăm cu probleme mari în zona de sud a țării, în combaterea lui Tanymecus, iar în majoritatea zonelor țării, Agriotis afectează culturile. Nu avem alte alternative de a combate acești dăunători, iar tratamentul semințelor este în prezent, singura șansă de a ne asigura producția, cu un impact minim asupra mediului și insectelor benefice, precum albinele”, preciza Laurențiu Baciu.