Situată intr-un cadru mirific, de-a lungul pârâului Cociovaliștea, între pădurile Paşcani, Surlari, Moara Vlăsiei (Blidaru) şi Brânzeasca, comuna Moara Vlăsiei este una dintre puţinele comune în care mai vezi fântâni îngrijite, semn că viaţa tradiţională rurală nu a fost complet ştearsă de apariţia civilizaţiei, împletindu-se armonios cu ar-hitectura anilor 2012.

În judeţul Ilfov există câţiva primari tineri, proveniţi din mediul de afaceri privat, ’’necontaminați’’ de ad­ministrația anchilozată de tip vechi și determinaţi să se im-plice în problemele comunităţii. Andrei Filip face parte dintre aceştia. 

În biroul domniei sale aflat în „linia întâi”, la parterul primăriei, birou care are și un perete transparent, am început să întocmim un mic bilanţ al activităţii sale de primar, bilanț  pe care, apoi, l-am continuat pe teren, în zonele Moara, Canela, Pașcani, Vlăsia, și Căciulaţi.

Gratuit pentru tineri: 400 mp de pământ, proiectul de casă și utilitățile aferente

„Chiar dacă nu avem aici, la Moara Vlăsiei, realizări extraordinare ca ale colegilor primari din alte localităţi ilfovene, din puținul pe care l-am avut la dispoziție, ne-am gospodărit. Am reuşit să ne departajăm în ceea ce priveşte aplicarea Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate perso-nală. Astfel, cei îndreptățiți au primit gratuit 400 mp de pământ, proiectul viitoarei case și utilităţile, ­ceea ce cred că nu e puţin lucru. Am condiţionat însă acordarea acestor facilităţi de o dovadă clară că, din momentul dobândirii terenului se va începe şi construcţia casei. Mai exact, tinerii trebuie să aibă materialele de construcţie cumpărate, ori un contract de credit destinat construcției. Am semnat actele numai acelora care au venit cu dovada clară că sunt serioşi şi vor începe imediat construc-ţia. Desigur, am primit 400 de cereri, dar ce rost avea ca pământul să fie dat pentru ca apoi să nu se construiască nimic, asa cum s-a și întâmplat dealtfel în foarte mul-te localități din țară?”, a precizat primarul Andrei Filip.

Aşa cum am văzut la fața locului, zeci de case finalizate, sau în diverse faze de construcție, formează deja un cartier în toată regula, frumos poziționat și amenajat, Cartierul Tineretului, situat lângă lac și aproape de nodul rutier al autostrăzii A3.  În plus, locuitorii zonei sunt primii beneficiari ai noii baze sportive și al viitorului ’’Cen-tru de Agrement pentru Tineret’’.

Gratuit pentru preșcolari: micul dejun

Moara Vlăsiei are trei grădiniţe la o populaţie de 6.300 de locuitori, iar cu acordul Consiliului Local, micul dejun al copiilor este gratuit. Primarul consideră că sprijinul acordat familiilor tinere cu unul sau mai ­mulți copii mici, este o îndatorire de prim rang a administrației locale. Pentru „pensiunea completă” de la grădinițele moderne cu program prelungit, părinţii trebuie să plătească „fantastica” sumă de 140 de lei lunar. 

„Ca tată a doi copii, mă pun deseori în situaţia celorlalţi părinţi din comună şi ştiu că nu le este uşor. Pentru mine, subiectul copiilor este unul sensibil. Toţi copiii ar trebui să aibă condiţii de viaţă decente, după cum toţi copiii ar trebui să poată merge cu fruntea sus la şcoală. Viaţa în comună ne-a demonstrat că nu este aşa şi din acest motiv avem în derulare și proiectul unui Centru Social pentru copiii aflați în dificultate. Îmi doresc ca prin acest Centru, copii fără nicio vină, care trăiesc în familii cu probleme, să fie ajutaţi să-şi continue şcoala, să devină oameni adevărați”.

Comuna are nevoie de investitori

L-am întrebat  pe primarul Andrei Filip în legătură cu grupurile de lucru de câte șase primării, propus la reuniunea Ligii Primarilor din 25 octombrie de la Snagov, un-de s-a decis ca fiecare primar să-și stabilească prioritățile pentru alcătuirea unui Master-Plan al judeţului Ilfov.

„Da, am fost la acel grup de lucru şi Moara Vlăsiei are ca priorităţi, ca multe alte localități, reţeaua de apă şi canalizare, asfaltarea drumurilor, extinderea reţelelor electrice şi de gaze. Tot ce s-a făcut până acum în comună a fost din economie, nu din huzur,  nu am lucrat cu societăţi dinafară, ci cu societatea din subordinea Consi-liului Local, societate care şi-a propus să lucreze la prețuri reale, corecte, de multe ori fără profit. Dezvoltarea reală însă, nu se poate face doar din economii, ci e nevoie de investiţii. Atragerea investitorilor aici în comună, având ca efect creșterea veniturilor la bugetul local este una dintre priorităţile noastre. Ne gândim la un parc de pa-nouri fotovoltaice şi pentru că încă mai avem teren disponibil investițiilor,  la construcţia unui parc industrial lângă nodul rutier al autostrăzii, astfel ca prin parteneriate publice-private să creăm şi locuri de muncă. Dar, mărturisesc, e cale destul de lungă până acolo. Trebuie atenție mare, tenacitate și multă, multă muncă. Dar nu ne plângem, rămânem optimiști”, a adaugat primarul Andrei Filip.

Oamenii, banii și ­primarul

Da, există necesităţi, dar cum pot fi ac­cesați banii necesari?  Ne lămurește primarul: „Desigur că există proiecte care au ca rezultat o creştere a nivelului de trai al locuitorilor, însă la toate acestea trebuie să contribuim şi noi cu o cotă parte, căci aşa prevede legea. De exemplu, pentru proiectul apă-canal, derulat prin fondul de mediu, finanțarea este de 2,5 milioane de euro şi ar trebui ca Moara Vlăsiei să depună 26-27% din sumă. Apoi, pentru ADIA trebuie să plătim întâi o cotizaţie pentru a putea face parte din proiect şi apoi să depunem 2% din valoarea proiectului. Bugetul comunei, tot ce ne trece anual prin cont, este de 5 milioane lei,  iar cheltuielile cu salariile angajatilor din cele 3 ­şcoli, 3 grădiniţie şi ale celor din primărie însumează 2,7 milioane lei. Diferenţa până la 5 milioane merge la plata utilităţilor, întreținerea școlilor, a iluminatului pu­blic și a celor peste 50 km de drumuri din intravilanul localității. Nu sunt agenţi economici care să contribuie la bugetul local şi degeaba avem, de exemplu, un proiect aprobat pentru o grădiniţă în satul Paşcani cu finanţare de la Ministerul Educaţiei, o construim și pe urmă toate trebuie întreținute… nu sunt bani !

Oamenii comunei noastre – pe bună dreptate – au nevoi şi pretenţii şi se compară mereu cu cei din Baloteşti, Corbeanca sau Otopeni. La fiecare rând de alegeri re-zultatele obținute au fost de excepție: cetățenii ne-au ajutat să câștigăm primăria, consiliul local, consiliul județean, preșe­dinția consiliului ju­de­țean, am garanția că vor fi alături de noi și la alegerile parlamentare, iar acum așteaptă semne de bunăstare. Am toată încrederea că prietenul nostru Marian Petrache, președintele Consiliu-lui Județean, chiar dacă este asaltat de cerințe din toate părțile, va ține cont de implicarea noastră și ne va sprijini cu tot ce îi stă în putere. Uita­ţi vă în bibliotecă: e plină de proiecte, ne trebuie bani pentru cofinanțare. Dar așa cum spuneam, nu mă las! Știți că e o vorbă: Mă dau ei afară pe ușă și intru pe geam. Am făcut ce-am promis și voi face în continuare cu orice . Nu mă dau bătut!”

Palatul Ghica – ­posibilă sursă de ­venit la bugetul local

Întrebându-l pe Andrei Filip despre posibilitatea de a introduce în circuitul turistic vestitul Palat Ghica din satul Căciulaţi, am aflat că: „ Primăria Moara Vlăsiei are drept de proprietate, cu intabulare şi cadastru asu­pra palatului. Dreptul de administrare îl are Academia Română care, la rându-i şi-l doreşte în proprietate. Palatul este într-o stare jalnică şi, odată renovat prin proiect de restaurare poate intra fără probleme în circuitul turistic, al organizării de evenimente…. Trebuie, însă, din păcate, să ne războim prin tribunale, pentru că există orgolii mari. Sper să nu ajungem în situația copilului cu mai multe moașe care rămâne cu buricul netăiat”  a mai adăugat cu amărăciune Andrei Filip.

Epilog

Tinereţea, puterea de muncă, franchețea, dar şi experienţa lui Andrei Filip sunt atu-urile unui primar de top. Dacă mai punem la socoteală și faptul că se vorbeste „prin sat” că pentru unele obiective realizate în localitate, chiar dacă nu erau bani  primarul a găsit soluții, ajungem la concluzia că renunțarea și sacrificiul nu sunt doar simple cuvinte într-o administrație de succes.