Anul acesta, de Sfinții Constantin și Elena, primarul comunei Cornetu, Adrian Stoica, bifa o mare realizare pentru comuna ilfoveană: reintroducerea transportului în comun al RATB. O realizare destinată cetățenilor localității, sătui de prețul mare și condițiile jalnice asigurate de firmele de maxi-taxi și care presupunea un efort financi-ar substanțial din partea primăriei. Toată lumea știe că în România orice minune durează 3 zile. Ei bine, la Cornetu s-a înregistrat un nou record, demn de Guiness Book. Transportul RATB a funcționat 5 luni de zile!

Un scurt istoric

Primăria a luptat din greu și a depus eforturi considerabile pentru a reuși reînființarea unei linii RATB pe ruta București-Cornetu. După „lupte seculare”, pe 3 martie 2012 s-a reușit semnarea contractului 3.198 cu Regia de transport bucureșteană. Conform acestuia, se înființa linia 407 pe un traseu cu o lungime de 11,2 km, cu un cost al călătoriei de 1,5 lei. Cursele urmau să fie asigurate de trei autobuze în zilele de luni-vineri, cu un interval de succedare de 25 de minute și de un singur autobuz, sâmbăta și duminica, la un interval de o oră. Cheltuielile de transport, conform art.3 pct.1 din contract, urmau să fie acoperite în parte „din încasările realizate de RATB (vânzarea titlurilor de călătorie)”, iar diferența dintre cheltuielile de transport (fără TVA) și venituri (fără TVA) trebuia „suportată în totalitate din bugetul Consiliului Local al comunei Cornetu”. Toate acestea, la o valoare a costului pe kilometru de 7,32 lei + TVA, plata urmând să se efectueze în perioada 24-31 a fiecărei luni, conform punctului 5 al aceluiași articol. Articolul 4 al contractului reglementa răspunderea contractuală a părților. Conform punctului 1, cităm, „În cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale, după expirarea termenului prevăzut la art.3 pct.5, transportul public de călători poate fi suspendat până la data îndeplinirii obligațiilor asumate prin con-tract, dar nu mai mult de 15 zile”. Totodată, la punctul următor se stipula că întârzierile la achitarea facturii urmau să fie penalizate cu 0,15% din valoarea sumei datora-te pentru fiecare zi de întârziere. Și în fine, la art.6, punctul 2, se preciza că acest contract putea fi denunțat unilateral de oricare dintre părți, cu condiția unui previz de 30 de zile. 

Uite autobuzu’ , nu-i autobuzu’ !

„În data de 22 octombrie ne-am trezit că nu mai vin autobu­zele RATB în comună”, ne spune viceprimarul lo­calității, dl. Ion Stanciu. „Fără nici un preaviz, fără nicio explicație, cetățenii care și cumpăraseră abonamente s au văzut nevoiți să apeleze la transportul cu maxi-taxi. Unii dintre ei au și întârziat la serviciu pentru că au așteptat, în zadar, să vină autobuzul. Și pe noi situația ne-a ­luat prin surprindere. Noi știam că plătiserăm toate facturile fără întârzieri, iar scadența pentru luna sep-tembrie era între 24-31 octombrie. Am fost foarte nedumeriți.”, mai susține viceprimarul. A doua zi, autoritățile din Cornetu au trimis către RATB adresa cu numărul 9.662, însoțită de o calculație a obligațiilor financiare achitate, în care se solicita reluarea ­curselor pe linia 407, conform contractului, mai ales că Regia eliberase titluri de călătorie până în data de 17 octombrie. Mai mult, edilul susține că RATB a încărcat facturile, primăria plătind sume considerabile, de ordinul a 120-140 de mii de lei lunar. De asemenea, prețul de 7,32 de lei pe kilometru i se pare exagerat. Cert este că la un buget de 2 milioane de lei anual efortul financiar al primăriei este sufocant. Din această cauză, domnia sa consideră că măsura luată de Regia de transport este abuzivă și că s-ar fi putut găsi soluții pentru rezolvarea situației.

Cine nu vrea ­transport public în Ilfov?

Ce a uitat, însă dl. viceprimar să ne spună este faptul că factura pe luna iulie a fost plătită în două tranșe, una prin OP 333/10.08.2012, iar cealaltă prin OP 519/21.09.2012, fapt care a fost considerat de RATB ca o neonorare a obligațiilor contractuale. Prin urmare, reacția a fost drastică și fulgerătoare și Regia de transport a denunțat unilateral contractul. Din punctul de vedere al acesteia, exprimat în răspunsul primit  în urma solicitării redacției Jurnalul de Ilfov, totul a decurs în limite legale. Prin adresa 53921/15.11.2012 se arată că „în luna septembrie, anul curent, RATB a trimis o adresă către Primăria Comunei Cornetu prin care atenționa că neplata factu-rilor res­tante reprezintă nerespectarea clauzelor contractului  de transport public nr. 3198/20.03.2012, adresa în cauză reprezentând preavizul de denunțare unilatera-lă.” Și harști, s-a „rupt” contractul. Persistă, însă, unele semne de întrebare. Din documentele arătate nouă de Primăria Cornetu rezultă că a existat o singură  situație de întârziere și aceea parțială, pentru luna iulie, celelalte facturi fiind achitate la termen, iar pe luna septembrie s-a plătit, o parte, în avans. În aceste condiții, RATB poate ar fi trebuit să ia în considerație faptul că partenerul de contract a fost un plătitor de bună credință și dificultățile apărute s au datorat unor cauze obiective și să fie un pic mai flexibilă. Poate cineva ar fi trebuit să se gândească și la necesitățile cetățenilor pentru care linia 407 a constituit un mijloc civilizat de transport. Credem că s-ar fi putut găsi o cale amiabilă de a rezolva problemele apărute, pentru a nu se ajunge la această soluție, fără cale de întoarcere. Se pare, însă, că transportul interurban este o „gălușcă” greu de înghițit pentru RATB și că aceasta așteaptă cu sufletul la gură cea mai mică greșeală a partenerilor contractuali pentru a desființa aceste linii.