Persoanele care derulează activităţi agricole, sau zilierii, se pot asigura, dacă doresc, în sistemul de șomaj, potrivit unei Hotărâri de Guvern publicată în Monitorul Oficial. 

Practic, autorităţile au inclus, prin modificarea Articolului 15 din Hotărârea 119/2014, pe lista activităţilor autorizate potrivit legii şi “activităţi desfăşurate de persoane fizice în urma cărora se realizează venituri din agricultură, silvicultură sau piscicultură, conform art. 71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

Pentru a primi ajutorul de șomaj, solicitantul trebuie să încheie un contract în acest sens cu agenţia pentru forţa de muncă de care aparţine şi să achite, neîntrerupt, timp de 12 luni, contribuţii la fondul de şomaj. Contribuția este de 0,5% din venitul declarat, iar valoarea ajutorului de șomaj este de 500 de lei pe lună.

Tot ca element de noutate, soţul sau soţia titularului întreprinderii individuale sau a persoanei fizice autorizate poate să se asigure, la rândul lor, în sistemul de somaj. Aceste persoane, dacă doresc ajutor de șomaj, vor trebui să semneze un contract de asigurare. Asigurarea este facultativă, deoarece, în acest caz, ea este considerată un drept și nu o obligație.