După ce un alt locuitor din Șos. Erou Iancu Nicolae din Pipera a reclamat că în puțul de pe proprietatea sa concentrația de tricloretilenă a depășit cu mult limitele admise, Comisia mixtă pentru verificarea şi monitorizarea calităţii apelor subterane din zonă, constituită anul trecut, tot în urma unei reclamații a unui localnic, s-a reunit pe 21 martie 2014, la sediul Prefecturii Ilfov pentru a verifica datele noi apărute.

Membrii Comisiei – reprezentanți ai institutiilor cu atribuții în domeniu, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) București – Ilfov, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, Agenția de Protecție a Mediului Ilfov, Direcția de Sănătate Publică Ilfov (DSP Ilfov), Garda de Mediu (GM) Ilfov, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor București (INHGA) au prezentat activitatea pe care au deru­lat-o, în cauză, de la finele lunii noiembrie 2013, de la ultima întrunire a Comisie și până în prezent. Astfel, INHGA a realizat două campanii de prelevări de apă din zona Pipera și a anunțat că, în ambele cazuri s-au constatat reduceri ale concentrațiilor de tricloretilenă. Potrivit lui Dumitru Neagu, inginer șef al INHGA, în perioada următoare se vor realiza, de asemenea, controale cu camere video pentru a stabili dacă forajele realizate în zonă au fost executate corect, iar puțurile care nu corespund reglementărilor legale vor fi casate. Apoi, Alexandru Popescu, directorul SGA Ilfov a explicat că și analizele realizate, în această perioadă, de instituția pe care o conduce confirmă reducerea concentrațiilor de tricloretilenă, fiind însă afectate, în continuare, puțurile cu adâncimi mai mici de 30 m, deoarece acestea corespund primului acvifer, poluat.

Controale pe platforma IPRS Băneasa

Emil Grigore, comisar GM Ilfov, a vorbit despre verificarea celor 14 societăți comerciale de pe platforma IPRS Băneasa, unde s-au aplicat amenzi pentru depozitarea necorespunzătoare a unor substanțe și s-au dispus măsuri de eliminare a acestora. Și, pentru că nu există informații despre cantitățile de tricloretilenă utilizate în trecut pe platformă s-a discutat posibilitatea ca verificările să se îndrepte spre societățile ce furnizau această substanță, care ar putea oferi informații privind cantitățile livrate.

Reprezentantul socie­tății locale de apă, Ștefan Văsîi, a informat Comisia în legătură cu faptul că rețeaua de apă potabilă din zonă a fost extinsă, peste 700 de familii având acum posibilitatea de a se branșa la rețea. De altfel, potrivit lui Văsîi, în ceea ce privește situația sesizată de petentul Irina Cioflan, în zona respectivă rețeaua de apă a ajuns până la limita de proprietate. În aceste condiții, pentru a asigura totuși locuitorilor necesarul de apă, până la finalizarea lucrărilor de realizare a branșamentului pe strada principală, SC EuroApavol a anunțat că va realiza, în zonă, o rețea temporară de alimentare cu apă, de tip cișmea.

Nu în ultimul rând, dr. Dan Crăciun, directorul DSP Ilfov, apostrofat aspru de către reclamantă, imputându-i acestuia faptul că populația din zonă nu a știut despre poluarea pânzei freatice cu tricoloretilenă, consumând regulat apă din puțurile proprii – a afirmat, totuși că, pe parcursul anului trecut echipe ale instituției pe care o conduce, precum și ale Primăriei Voluntari – au realizat campanii de informare a cetățenilor în legătură cu pericolele la care se expun dacă vor consuma apă din puțurile proprii.

Măsuri urgente!

Membrii Comisiei au concluzionat că, extinderea rapidă a rețelei de apă în zonele în care aceasta nu există este soluția cea mai bună pentru protejarea sănătății locuitorilor. Prefectul județului, Speranța Cliseru a solicitat reprezentanților Primăriei Voluntari să reia campania de informare a tuturor cetățenilor din zona afectată de poluare, precum și verificarea video a puțurilor existente. ”Vă rog să informați locuitorii, sub semnătură, în legătură cu faptul că, apa din puțuri cu adâncimi sub 30 de metri, din zona aceea, nu este bună! Verificați video puțurile și treceți-le în conservare pe cele care sunt realizate la adâncimi mai mici de 30 de m. Acolo unde este rețea, aplicați legea, care spune că cetățenii au obligația să se branșeze la rețeaua de apă”, a spus prefectul.

În continuare, luni, 24 martie, la reuniunea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov s-a stabilit transmiterea către Guvern a solicitării privind alocarea de sprijin financiar pentru extinderea rețelei de apă în zona Pipera, Voluntari. Reprezentanții Comitetului au analizat și o serie de observații și propuneri ale SGA Ilfov – Bucuresti și DSP Ilfov privind completarea legislației în domeniul protecției mediului. Concret, reprezentanții DSP și Apele Române au subliniat că există lacune în legislaţia actuală, în sensul că nu este stabilită o obligație legală a persoanelor fizice să-şi facă un studiu prealabil însoţit de o documentaţie în momentul în care forează pentru realizarea unui puţ. Așa că, forajele se realizează chiar și cu firme neautorizate, iar o iniţiativă legislativă în acest sens ar fi absolut necesară, astfel încât, pe viitor, în momentul în care autorităţile locale eliberează certificatul de urbanism, solicitanţii să fie obligaţi să obțină și un punct de vedere de la Apele Române și DSP referitor la calitatea apelor din zonă. O altă propunere discutată a vizat înfiinţarea unui laborator de analize la nivelul județului, în cadrul DSP Ilfov, întrucât în momentul de faţă analizele se efectuează la laboratorul din cadrul DSP Bucureşti.