Bilanţ al primului semestru din anul şcolar 2013-2014

Ședința de lucru cu directorii unităților de învățământ de stat și particular, desfășurată pe 27 martie a.c., la sediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Ilfov, în prezența președintelui Consiliului Județean Ilfov (CJI), Marian Petrache, a analizat Raportul privind starea și calitatea învățământului ilfovean în primul semestru al anului școlar 2013-2014. Au fost analizate și rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării naționale 2014, clasa a VIII-a și a examenului de Bacalaureat. De asemenea au fost discutate măsurile de monitorizare, control și remediere în vederea îmbunătățirii rezultatelor.

Prof. Maria-Gabriela Ili­sie, inspector școlar general, a adus la cunoștința celor prezenți câteva date reprezentative pentru învățământul din Ilfov. Astfel, s-a vorbit despre o rețea școlară în permanentă extindere – atât la nivel preșcolar, cât și la nivel gimnazial, dar și de efective supradimensionate de copii – mai ales în grădinițe. Aceste cifre se completează cu cele privind resursele umane. La nivelul județului sunt calculați 17,31 elevi/cadru didactic, față de 13,22 la nivel național sau 24,55 elevi/clasă, față de 21,85 la nivel național. Ca aspect pozitiv legat de resursa umană s-a subliniat menținerea ponderii personalului didactic calificat la nivelul de 93%. La capitolul resurse financiare, inspectorul general a precizat că, în anul 2013, IȘJ Ilfov și unitățile conexe au beneficiat de alocaţii bugetare în valoare de 9.832.608 lei.

Peste 500.000 de absențe, în semestrul 1/2013-2014

Poate cele mai importante cifre au făcut referire la promovabilitatea școlară a elevilor ilfoveni. Astfel, în semestrul 1 / 2013-2014, în comparație cu același semestru al anului 2012-2013, numărul elevilor promovați la nivel județean a crescut la 38.600 de la 28.260. Totuși, pe cicluri de învățământ, numărul elevilor promovați la nivel liceal și gimnazial a scăzut și a crescut numărul elevilor neșcolarizați. Pe tranșe de medii, pentru primul semestru al anului școlar în curs, comparativ cu acceași perioadă a anului școlar trecut, numărul elevilor cu medii cuprinse între 5.00-6.00 a scăzut și a crescut numărul elevilor cu medii între 9.00 și 10.00. O problemă extrem de importantă la nivel județean o reprezintă, însă, absenteismul. Spre exemplu, în perioada analizată s-au înregistrat 524.396 de absențe, din care numai 186.456 au fost motivate.

Aspecte pozitive și situații de remediat

S-au mai subliniat, de asemenea, ca aspecte pozitive constatate în urma inspecțiilor/evaluării ac­tivităților educative organizate și desfășurate la nivelul unităților de în­vățământ din Ilfov că, în majoritatea acestora func­ţionează și se derulează programe educative de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile a traficului şi consumului de droguri şi altor substanţe nocive, al abandonului şi absenteismului, a exploatării sexuale şi prin muncă a minorilor, și a traficului de fiinţe umane. În toate unităţile de învăţământ funcţionează Consiliile Şcolare ale Elevilor, alese conform noului regulament de organizare şi desfăşurare aprobat de ministerul Educației și există un număr mare de cadre didactice din judeţ care au urmat programe de formare pe tematici educative (educaţia pentru sănătate, consiliere şi orientare, educaţia pentru cetăţenie democratică etc.). Au fost aduse în atenție însă și aspecte care pot fi îmbunătățite, precum faptul că proiectele elaborate în școli nu se bazează întotdeauna pe analiza reală de nevoi educaționale, există un număr mare de elevi proveniţi din medii sociale defavorizate, care participă cu dificultate la unele activităţi extraşcolare. Lipsesc sursele financiare de stimulare a consilierilor educativi, a căror sarcini sunt foarte numeroase prin fişa postului şi Regulamentul intern, posturi neremunerate, în condiţiile în care nu sunt degrevaţi, fie şi parţial, de norma didactică. Există, încă, formalismul îndeplinirii unora dintre sarcinile ce revin profesorului diriginte (mai ales în ceea ce priveşte observarea consecventă a elevului şi completarea fişei psihopedagogice cu date privind dezvoltarea sa complexă şi activităţile extraşcolare la care participă). S-a mai constatat că a crescut numărul familiilor plecate la lucru în străinătate și mulți copii au rămas fără supravegherea părintească.

Focus pe examene!

Rezultatele slabe obținute de elevi la simularea Examenelor naționale 2014, la clasa a VIII-a, dar și cele la simularea Bacalaureatului, care au clasat Ilfovul pe locul 24 la nivel national – a conturat ideea unei pregătiri mai temeinice, continue, a elevilor, în vederea îmbunătățirii performanțelor. ”Situația nu e deloc îmbucurătoare și, cred că nu s-a dat importanța cuvenită acestor verificări – de către toată lumea, și vorbesc aici și de elevi, și de părinți, dar și de către profesori. Poate pentru că notele nu se trec în catalog. De aceea recomand inspectorilor școlari să meargă în inspecții la clasă, iar la matematică, în special, să se facă în plus pentru Bacalaureat, să se structureze rapid planurile remediale, diferențiat, la nivelul fiecărei clase. Încă se mai poate face ceva în aceste trei luni care au rămas până la examenele naționale sau măcar până la sesiunea de Bacalaureat din toamnă. Așadar, recomand, ca prioritate, concentrare pe pregătirea copiilor pentru examene”, a subliniat inspectorul general Gabriela Ilisie.

Catalog online pentru toate școlile

Președintele CJI, Marian Petrache a vorbit directorilor de școli particulare și de stat din Ilfov despre recent adoptatul proiect de hotărâre de Consiliu, privind implementarea platformei informatice – ”catalog de note online”, ”informarea părinților cu privire la situația școlară a elevilor fiind una dintre modalitățile de prevenire a absenteismului și de îmbunătățire a performanțelor școlare”. ”Vreau să vă gândiți la acest proiect, aprobat în Consiliu, ce va fi executat după ce am punctele de vedere ale tuturor directorilor de uități de învățământ. Aș vrea să primesc răspunsurile până la Paști și, dacă există dorință și interes, pornim licitația! Ilfovul are o bază materială mai bună decât alte județe, dar, dacă mă gândesc în ansamblul sistemului de învățământ, dacă mă uit la cifrele pe care le-ați prezentat, nu pot să nu fiu îngrijorat de cum a evoluat acesta după 1990. 76% dintre români cred că mergem într-o direcție greșită, iar această percepție este bazată pe ceea ce văd, simt și gândesc! Am fost în multe țări și am văzut cum investiția în învățământ este uriașă. La noi, nu criza financiară este etalonul, și abia când se va realiza și în România că educația este primordială, când se va investi serios în învățământ, vom vedea rezultate bune”, a spus Marian Petrache, care, înainte de a pleca din sală i-a rugat pe cei prezenți să se gândească și să definească cât mai scurt posibil cuvântul ”conștiință”.