Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agri­cul­tură (APIA) a lansat joi campania de primire a cererilor de plată pentru 2012. Pentru a be­neficia de sprijinul financiar, fermierii trebuie sa depună la centrele APIA, până la 15 mai, o singură cerere de plată. După data de 11 iunie solicitările nu mai sunt admise la calculul plății pentru anul în curs.  Pot solicita măsuri de sprijin persoanele fizice și firmele care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari sau administratori în cadrul asociațiilor în participațiune. Dacă pro­prietarul a dat tere­nul în arendă, l-a concesio­nat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafața respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. Pentru plată sunt eligibile exploatațiile cu suprafața de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor po­micole, pepinierelor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de 0,1 he­ctare.  De menționat că pentru campania din acest an, România beneficiază de o alocație financiară de 1,087 miliarde euro din Fondul European de Garantare Agricolă. Potrivit datelor de bilanț totalul plăților derulate prin APIA din fonduri UE în perioada 2007-februa­rie2012 este de aproximativ cinci mi­liarde de euro. “Cinci miliarde euro sunt bani deja plătiți în România spre be­neficiari, spre fermieri, din care 4,6 miliarde euro au fost rambursați de Comi­sia Europeană. Gradul de absorbție este de 61% la ora actuală”, a declarat în­tr-o conferință de presă Florin Marius Faur, directorul general al agenției.