Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, începând din 21 septembrie 2015, eliberează adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor – pachet a) -porcine, sesiunea I de depunere – anul IV de angajament – care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia. Potrivit convenţiilor încheiate, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera adeverințe prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie –16 august 2015, cerere de plată pentru măsura specificată. Suma înscrisă în adeverinţă reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată an IV de angajament, sesiunea I de depunere.

Până în prezent, trei bănci au semnat convenţii cu APIA pentru a acorda credite fermierilor care au solicitat fonduri pentru bunăstarea porcinelor în sesiunea iulie-august 2015: BRD, CEC Bank SA şi Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop. Creditele acordate de cele trei instituţii sunt garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA. 

Reglementări în privința accizei la motorina utilizată în agricultură

Pentru anul 2015, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare, va fi de 99,498 lei /1.000 litri, conform Hotărârii de Guvern publicată recent pe site-ul Ministerului Agriculturii. De asemenea, în actul normativ se menționează că valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 4.422.000 mii lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2015 este de maximum 270.697,250 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pentru MADR pe anul 2015, mai precizează documentul.

 

¢ Documente necesare

 

Ø Cererea va fi însoțită de originalul sau copia adeverinței emisă de Primărie, conform înscrisurilor din Registrul agricol, sau va cuprinde informații privind suprafețele și culturile menționate în cererea de plată unică pe suprafață depusă la APIA, pe care solicitantul le exploatează până la sfârșitul fiecărui an calendaristic aferent solicitării, în cursul anului de cerere. În situația în care solicitantul a depus adeverința emisă de Primărie, odată cu cererea de plată unică pe suprafață și aceasta cuprinde datele prevăzute în paragraful anterior, adeverința își păstrează valabilitatea.

 

Ø În situația exploatării în cursul anului de cerere și a altor suprafețe și culturi, altele decât cele prevăzute inițial, solicitantul are obligația să depună o adeverință emisă de Primărie, în original sau copie, conform înscrisurilor din Registrul agricol sau va cuprinde informații privind suprafețele și culturile în cauză, se mai menționează în actul normativ.