Beneficiarii Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) care doresc să acceseseze credite pentru finanțarea activităților curente pot solicita adeverințe de la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură. Aceste credite vor fi acordate de cele 7 bănci care au încheiat convenții cu Agenția.

Creditele vor fi garantate de Fondul de Garan­tare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. Pentru a obține adeverința, fermierul trebuie să depună o solicitare scrisă la centrul judeţean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2013. Acesta va elibera o adeverinţă prin care confirmă că beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) pentru anul 2013 şi că au fost finalizate controalele şi verificările administrative asupra Cererii de Plată a Beneficiarului, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare. Fermierii care au fost selectați pentru controlul pe teren (clasic sau teledetecţie) pot primi aceste adeverințe numai după finalizarea controalelor. În adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată, faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită din SAPS, denominată în lei astfel:

 pentru creditele acordate de Banca Creditoare până la data de 29.09.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data solicitării creditului;

 pentru creditele acordate de Banca Creditoare începând cu data de 30.09.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană din data de 30.09.2013.

Cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană poate fi descărcat de la adresa http://ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. La rân­dul său, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului  să nu depăşească R6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. Totodată, banca trebuie să facă dovada că, în perioada 2008-2012, a acordat credite beneficiarilor axei I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier”, axei III – „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi axei IV Leader din Programul Naţio­nal de Dezvolare Rurală 2007-2013.