Comisia Europeană, Consiliul European și Parlamentul European au ajuns la un acord politic privind reforma Politicii Agricole Comune. Pe baza propunerilor Comisiei, formulate în octombrie 2011, acordul are patru reglementări fundamentale, aprobate de Parlamentul European și Consiliul Europei, cu privire la Plățile Directe, Organizarea pieței comune, dezvoltare rurală și reglementarea pe orizontală a aspectelor financiare și de management și monitorizare cu privire la PAC.

Măsuri pentru sprijinirea unor aspecte-cheie

 Inovația – va constitui o bază pentru diferite măsuri de dezvoltare rurală cum ar fi “transferul de cunoștințe”, „cooperarea”, „investiții în bunuri”. La acest capitol vor fi de asemenea promovate eficiența energetică, productivitatea, scăderea emisiilor și dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și a pădurilor. Între altele, aceste obiective trebuie atinse printr-o mai bună cooperare între agricultori și mediul academic și de cercetare, pentru a fi accelerat transferul de tehnologie către fermieri;

 Agricultura bazată pe cunoștințe – va avea în vedere întărirea măsurilor de consiliere a fermierilor;

 Restructurare/mo­dernizare și investiții în ferme – vor fi acordate, în continuare, subvenții, uneori la nivel superior fa­ță de nivelul actual;

 Tineri fermieri – se preconizează introducerea unei  combinații de mă­suri care poate include sprijin pentru firmele noi (până la 70.000 de euro), investiții generale în bunuri mobile, instruire, servicii de consiliere;

 Fermele mici – acordarea unui sprijin de până la 15.000 de euro;

 Instrumente de management al riscului – fondurile mutuale, de asigurare pentru culturi și asigurare împotriva riscurilor provocate de vreme, împotriva îmbolnăvirii animalelor, vor fi extinse astfel încât să includă opțiunea stabilității veniturilor (care să acopere până la 70% din pierderi). Despăgubirile vor fi acordate dintr-un fond mutual, dacă veniturile scad sub 30%. 

 Grupuri/asociații de pro­ducători – acordarea unui sprijin pentru înființarea acestor grupuri prin furnizarea de planuri de afaceri;

 Agricultură organică – prevede un nou set de măsuri care să ofere o mai mare vizibilitate;

 Păduri –  va fi luat în considerare un sprijin simplificat, prin acordarea de subvenții anuale;

 Zone cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice – noi delimitări bazate pe opt criterii biofizice vor intra în vigoare din 2018. Statele membre își păstrează flexibilitatea de a încadra în această categorie până la 10% din suprafața agricolă, în funcție de constrângerile specifice.