În urma problemelor apărute în ultima vreme la aplicația IPA online, APIA a revizut această aplicație și, din data de 6 mai 2019, a postat pe site-ul oficial al instituției Ghidul de utilizare a aplicației IPA online, ediția III, revizia I.

Principalele modificări

Astfel, au fost adăugate noi coduri privind reconversia viticolă și reconversia suprafețelor de pajiști permanente sensibile din punct de vedere al mediului.

● s-a adăugat unui nou cod pentru culturile de Miscanthus declarate ZIE (zonă de interes ecologic) care nu se mai află în primul an în care s-a înființat cultura;

● au fost adăugate unor noi definiții, conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, aplicația va genera automat un număr de noi mesaje de atenționare/avertizare:

● Instrucțiune digitizare conductă BRUA;

● Modificarea digitizării zonelor cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție și zonelor cu culturi fixatoare de azot;

● Digitizarea zonelor împădurite.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.451