Semestrul I, 2021, circa 120.000 de beneficiari

Aproape 300 de milioane de lei, beneficii de asistență socială, pentru ilfoveni

Conducerea Agenţiei Județeane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Ilfov, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naționale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, a prezentat, în cadrul celei mai recente reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, evoluția numărului de beneficiari de asistență socială și a plăților aferente la nivelul județului, în semestru l, anul 2021.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 561

Potrivit directorului executiv al instituției, Alina-Nela Decusară, 80.373 a fost numărul mediu de beneficiari de alocație de stat, suma totală plătită în primul semestru al anului în curs, pentru această prestație, fiind de 117.853.896 lei. 882 de persoane au beneficiat de alocație de susținere familială și s-au plătit pentru acestea 1.006.758 lei, 491 de persoane au beneficiat de alocație de plasament (1.939.200 lei), 5.794 de persoane au primit indemnizație pentru creștere copil și s-au plătit în acest caz, în primele 6 luni ale anului în curs, 104.053.919 lei, 2.929 de persoane au beneficiat de stimulent de inserție (11.123.395 lei), iar pentru 15 persoane s-au plătit 141.171 lei – indemnizații lunare acordate pe perioada concediului de acomodare, în vederea adopției. Pentru gaze naturale, 117 ilfoveni au primit, în total, 89.623 lei, iar pentru energie electrică – 7 ilfoveni au primit, în total, 1.134 lei, în perioada ianuarie – iunie 2021. Pentru lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, erau înscrise în evidențele AJPIS Ilfov – 45 de persoane, iar în semestrul 1 al anului în curs au beneficiat de prestații sociale în valoare totală de 6.923 lei. Pentru 351 de ilfoveni (HIV/SIDA) s-a plătit indemnizație lunară de hrană, iar valoarea totală a acestor sume a fost, în semestrul 1, 2021 – de 1.062.444 lei. 998 persoane au beneficiat de venit minim garantat, iar valoarea totală a acestei prestații a fost de 1.547.445 lei. De asemenea, au fost plătite 11.800 de lei – ajutoare pentru 7 persoane refugiate, și 113.706 lei pentru 24 de ajutoare de urgență. 26.407 ilfoveni (adulți și copii) au beneficiat de indemnizații pentru persoane cu handicap plus buget complementar, plătindu-se, în acest caz, în primele 6 luni ale anului în curs – 37.096.151 de lei. 90 de persoane bolnave de TBC au primit, în total, 138.116 lei, în perioada ianuarie – iunie 2021, iar pentru 656 de beneficiari (drepturi de autor și drepturi conexe, avocați, PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, zilieri, structuri sportive în subordinea administrației locale) s-au plătit 11.241.942 de lei. 73 de beneficiari au fost menționați la capitolul ”subvenții fundații”, în acest caz, alocarea financiară pe semestrul 1, 2021, fiind de 104.403 lei. Așadar, un total de 119.283 beneficiari ai diferitelor tipuri de prestații de asistență socială, pentru care s-au plătit în primul semestru al acestui an, 287.645.812 lei.

Și mai multă muncă

De remarcat este, așadar, că au apărut prestații sociale noi, în actualul context pandemic și nu numai. Ceea ce înseamnă, pentru personalul AJPIS Ilfov, mai multă muncă. Și, din păcate cu și mai puțin personal (în condițiile în care nici înainte nu era suficient), mulți dintre angajați ajungând la vârsta pensionării.
Spre exemplu, din aprilie 2020 și continuând în 2021, conform OUG 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare se acordă indemnizații de sprijin:
@ persoanelor fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
@ avocaților a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020;
@ pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirus, persoanele prevăzute în Legea Educației Fizice și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului de stat pe 2020;
@ altor profesioniști, reglementați de Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor noului coronavirus, pe perioada stării de urgență instituite prin Decret 195/2020. Acestea beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului de stat pe anul în curs.
Sau, începând din 2021 se acordă indemnizația lunară de hrană pacientului cu TBC, tratat în ambulatoriu, în condițiile respectării tratamentului prescris, fără întrerupere, conform Legii 302/2018. Apoi, în decembrie 2020 a fost publicată în MO, Legea 232/2020 pentru modificarea și completarea Decretului-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, care acordă o indemnizație și soțului/soției și /sau copiilor persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Potrivit Deciziei CCR 232/2021 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) din OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, se pot efectua popriri pe indemnizația de creștere a copilului, începând cu luna mai 2021.

101 servicii sociale licențiate, în monitorizare

În ceea ce privește activitatea compartimentului ”Inspecție Socială”, la finele anului 2020, în evidența AJPIS Ilfov se aflau 95 de servicii sociale (pentru persoane vârstnice și persoane în nevoie, persoane cu dizabilități, copii și victime ale violenței domestice), iar la sfârșitul semestrului I, anul 2021, în evidențele Agenției figurau 101 servicii sociale licențiate. Până la 30.06.2021 s-au realizat 21 de evaluări ale licențelor provizorii, 21 de monitorizări anuale și două monitorizări realizate în vederea reacreditării serviciilor sociale. 7 măsuri se află în monitorizare, pe servicii sociale, acestea fiind dispuse în anii anteriori. În primul semestru al acestui an a avut loc o singură misiune inopinată, dispusă la DGASPC Ilfov, în cadrul căreia s-au dispus 9 măsuri, aflate în monitorizare. Se află în monitorizare permanentă măsurile restante dispuse în cadrul campaniei ”Controlul de fond al serviciilor publice de asistență socială”, în cadrul controalelor tematice și inopinate privind accesul persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul acțiunii ”Campania de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă”. În 2021, AJPIS Ilfov a monitorizat lunar 5 servicii sociale care primesc subvenție în baza Legii 34/1998, toate fiind oferite pe raza județului Ilfov de către furnizori de servicii sociale acreditați în Ilfov. Și, începând cu instituirea stării de urgență inspectorii sociali, monitorizează serviciile sociale rezidențiale telefonic, săptămânal. Sunt monitorizate 75 de astfel de servicii. În perioada 1 aprilie – 30 iunie au fost aplicate 3 sancțiuni.