Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) a judeţului Ilfov și-a prezentat, în cadrul celei mai recente ședințe a Comisiei de Diagol Social, de la nivelul Prefecturii, Raportul de activitate pentru anul 2014.

Potrivit declarației di­rectorului executiv al AJPIS Ilfov, Diana Buzoianu, în cursul anului trecut, în evidențele instituției, numărul persoanelor beneficiare ale di­feritelor forme de prestații sociale, plătite în 2014, era de 64.406 – pentru alocații de stat, 397 – pentru alocații de plasament, 496 – pentru alocații HIV, 1.373 – pentru alocații de susținere a famililei.

De asemenea, în perioada ianuarie-martie 2014, AJPIS Ilfov plătise 1.622.321 de lei – ajutoare de încălzire, pentru 1.941 de beneficiari (gaze naturale), 74 de beneficiari (energie termică), 480 de beneficiari (încălzire cu lemne) și 55 de beneficiari (încălzire energie electrică).

Pentru 1.686 de ilfoveni s-a plătit, în ­cursul anului trecut, ajutor social de tipul venit minim garantat, în sumă de 4.360.681 de lei.

Și, nu în ultimul rând, potrivit Raportului, tot anul trecut, la nivelul județului s-au plătit indemnizații creștere copil pentru 3.366 de beneficiari, stimulent de inserție – pentru 998 de beneficiari, iar pentru 35 de refugiați s-au plătit ajutoare cu o valoare totală de 225.720 de lei.

Debite și plăți necuvenite

Diana Buzoianu a mai arătat că, la începutul anului 2014, erau înregistrate, în cadrul Compartimentului de Beneficii Sociale, debite (sume plătite necuvenit cu titlu de prestație socială) în valoare de 604.177 de lei, iar pe parcursul întregului an, valoarea ajunsese la 1.022.512 lei. Cele mai multe sume plătite, așadar, necuvenit, ”beneficiarilor” – s-au înregistrat pentru indemnizații creștere copil.

S-a reușit recuperarea a 744.874 de lei, în cursul anului 2014, debite aferente atât anului trecut, cât și anilor precedenţi. Cu toate acestea, la finele anului 2014, în evidențele AJPIS Ilfov mai existau debite în sumă de 830.691 de lei.

Control la plăți necuvenite

 

Conducerea AJPIS Ilfov a anunțat și care au fost problemele constatate la încheierea ”Campaniei de control privind stabilirea şi acordarea ajutorului social pentru beneficiarii care erau persoane apte de muncă şi nu se aflau în evidenţa agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă în anul 2013”. Astfel, eşantionul supus verificării a cuprins 1.569 de suspiciuni cu privire, fie la titularii beneficiului, fie la persoane din familia acestora, din totalul de aproximativ 1.600 beneficiari în plată în 2013. A fost identificată o durată medie a plăţilor acordate incorect de 2-3 luni, iar majoritatea neregulilor identificate au ţinut de neîndeplinirea de către beneficiari a obligaţiilor legale, respectiv de a depune acte doveditoare a situaţiei socio-familiale, financiare, medicale. Au fost identificate şi nereguli administrative la nivelul UAT-urilor, în sensul că nu a fost întotdeauna respectat intervalul de reevaluare prin anchetă socială. De asemenea, s-a constatat că există primării care nu solicită persoanelor de peste 16 ani adeverinţe şcolare sau de la AJOFM. Sau primării cu dosare vechi în plată, fără documentele legale necesare.