Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul judeţean Ilfov atrage din nou atenția asupra importanței și a obligaţiei fermierilor de a respecta Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC). În cadrul acestor condiții, se detașează GAEC 5, conform cărora nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor temporare. Scopul acestei interdicții este de a se obține menținerea materiei organice în sol și de a preveni poluarea atmosferei.

Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv  pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor ( paie de cereale  păioase, vreji de plante proteice sau cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă, inclusiv  miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare etc.).

În cazul în care arderea a fost provocată de cauze necunoscute, agricultorul trebuie să  prezinte la APIA CJ Ilfov copia sesizării înregistrată la poliţie sau la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privitoare la producerea unui astfel de incendiu. Documentele doveditoare trebuie să fi fost emise de către autorităţile competente, la o dată anterioară efectuării controlului.

În scopul creşterii eficienţei acţiunilor de control privind respectarea, de către fermierii care solicită plăţi directe, a condiţiilor GAEC referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi arderea pajiştilor permanente, între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Garda Naţio­nală de Mediu (GNM) şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență (IGSU) a fost încheiat un Protocol de colaborare, care să prevină astfel de situații.

Agricultorii care nu respectă acest GAEC, vor fi sancționați prin aplicarea de reduceri la suma totală de plată, conform regulamentului de aplicare a GAEC 5 privind nerespectarea acestor norme.

Din 2014, controlul SMR se face la fața locului        

Cerințele legale de gestionare (SMR), care vor fi controlate sunt:

● SMR 9 — Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor. Fermierul va ține evidența la zi, în Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, după efectuarea fiecărui tratament; ● SMR 10 — Interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal, tireostatic și beta-agoniste în creșterea animalelor; ● SMR 11 — Principii și cerințe generale ale legislației alimentare și proceduri în domeniul siguranței produselor alimentare; ● SMR 12 — Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST); ● SMR 13 — Măsuri de combatere a febrei aftoase; ● SMR 14 — Măsuri de combatere a anumitor boli la animale: boala veziculoasă a porcului, variola ovină și caprină, pesta porcină africană și pesta porcină clasică; ● SMR 15 — Măsuri de combatere și de eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii albastre — bluetongue).