Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov te învaţă ce să faci

Primăvara, după topirea zăpezilor şi din cauza ploilor, inundaţiile devin pericolul nr. 1, mai ales pentru aceia care locuiesc la curte. Dar, recomandările ISU Ilfov Codrii Vlăsiei este bine să fie cunoscute de toată lumea pentru a fi de folos dacă suntem în vizită la prieteni sau rude şi ne trezim cu apa la poartă.

Dacă sunteţi acasă:

a. Aduceţi în casă toate obiectele care pot fi luate de apă sau culcaţi-le la pământ într-un loc sigur;

b. Blocaţi ferestrele şi evacuaţi animalele şi bunurile de valoare;

d. Încuiaţi uşile şi ferestrele după ce închideţi apa, gazul şi aparatele electrice;

e. Nu stocaţi saci de nisip pe partea din afara pereţilor, mai bine permiteţi apei de inundaţie să curgă liber prin fundaţie, sau dacă sunteţi sigur că veţi fi inundaţi procedaţi singur la inundarea fundaţiei;

f. Mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi împreună cu familie părăsiţi locuinţa pentru a vă refugia în locuri înalte.

Dacă s-a dispus evacuarea:

a. Respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi;

b. Întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică, închideţi ferestrele şi apoi plecaţi;

c. Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;

d. La părăsirea locuinţei luaţi actele, medicamentele şi câteva pături.

e. La locul de refugiu, fiţi calmi, ocupaţi locurile stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

După evacuare, din nou acasă:

a. Nu intraţi în locuinţă dacă a fost avariată sau a devenit insalubră;

b. Nu atingeţi cablurile electrice;

c. Consumaţi numai apă fiartă şi răcită iar alimentele după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare;

d. Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea organelor de specialitate;

e. Acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;

f. Executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei;

g. Sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente.