Primăriile şi agenţiile de dezvoltare intercomunitară vor primi de la Trezoreria Statului, prin intermediul Autorităţilor de Management, banii necesari pentru achitarea facturilor primite de la furnizorii cu care dezvoltă proiecte finanţate din fonduri europene. Măsura va fi implementată ca urmare a adoptării de către Executiv a Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. Actul normativ a fost elaborat în urma unei iniţiative comune a Ministerului Dezvoltării şi a Ministerului Fondurilor Europene.

Noua ordonanţă introduce şi reglementează mecanismul de decontare a cererilor de plată, care va funcţiona în paralel cu cel de rambursare a sumelor achitate de beneficiari din surse proprii. Mecanismul de decontare a cererilor de plată se va aplica doar în cazul primăriilor şi agenţii de dezvoltare intercomunitară care nu dispun de resursele necesare pentru a achita facturile pentru serviciile, bunurile sau lucrările recepţionate şi acceptate la plată. Acestea vor putea depune la Organismele Intermediare (OI) sau la Autorităţile de Management (AM) cererile de plată şi facturile aferente. După ce sunt verificate cererile de plată, AM vor achita beneficiarilor valoarea cheltuielilor rambursabile şi TVA aferentă acestora. În acelaşi timp, beneficiarii sunt obligaţi să plătească facturile primite de la contractori în ziua în care au încasat fondurile virate de AM. Ulterior, beneficiarii trebuie să depună cereri de rambursare în care să fie incluse facturile decontate prin intermediul noii reglementări.

Autorităţile locale au scăpat de creditele bancare

“Este vorba de un act normativ aşteptat de toate autorităţile locale, se aplică numai beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite ai bugetului local, autorităţi locale, precum şi instituţii publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate din venituri proprii şi subvenţii, precum şi beneficiarilor, asociaţii de dezvoltare intercomunitare, aceste instituţii şi autorităţi care se găsesc, la această oră, în marea majoritate, în imposibilitate de a achita facturile pentru lucrările recepţionate. Practic, acest act normativ înlocuieşte procedura de rambursare cu procedura de decontare. În acest moment, atunci când se efectuează lucrările, constructorul transmite beneficiarului respectiv – autorităţii locale – documentele pentru plată, beneficiarul trebuie să achite din surse proprii aceste lucrări, transmite la minister, la AM, toată documentaţia, inclusiv dovada că a efectuat plata, după care ministerul solicită bani de la UE şi transmite înapoi autorităţii locale. Acest sistem a produs şi produce în continuare foarte mari blocaje în administraţia locală şi este înlocuit cu sistemul de decontare.

În acest moment, după ce s-a aprobat această Ordonanţă de urgenţă, constructorul transmite la autoritatea locală factura, autoritatea locală întocmeşte toată documentaţia necesară, cu excepţia ordinului de plată, respectiv cu excepţia dovezii că a efectuat plata, toată documentaţia este transmisă la AM, care verifică rapid, îi alocă banii, urmând ca în cinci zile autoritatea locală să facă dovada că a efectuat plata şi, în acest fel, nu mai obligăm autorităţile locale să ia credite bancare, nemaivorbind de faptul că marea majoritate a lor nu mai pot să contracteze credite pentru că nu le mai permite gradul de îndatorare”, a declarat, la rândul său, Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale.

Sistemul lucrează în beneficiul primăriilor

“Este pentru prima dată când sistemul începe să lucreze în favoarea beneficiarilor din categoria primăriilor și agenţiilor de dezvoltare intercomunitară. Guvernul a aprobat actul normativ care asigură decontarea facturilor pe care le au acești beneficiari din fonduri de la Trezorerie, iar în acest fel sunt sprijinite în mod real comunităţile locale. Acestea înregistrează restanţe în valoare de peste 300 de milioane de lei, iar statul va deconta aceste cheltuieli, urmând ca ulterior sumele să fie rambursate de Comisia Europeană. Suplimentar, măsura va fi mai mult decât benefică și pentru firmele care sunt afectate de încasarea cu întârziere a facturilor emise către acești beneficiari”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.