A venit primăvara

ISU Ilfov atrage atenția că, din statistica incendiilor înregistrate în ultima perioadă, reiese o creștere a numărului de incendii produse la vegetaţia uscată din cauza arderilor necontrolate, mai cu seamă ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole.

Așadar, pentru evitarea producerii acestor incendii cauzate de arderile necontrolate, ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole, de efectuare a curăţeniei de primavară în gospodării sau de utilizare a focului deschis în zonele de agrement, ilfovenii sunt rugați să ia următoarele măsuri:

 arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi asigu­rându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activităţii;

 arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;

 desfășurarea arderii se va realiza în condiţii meteorologice prielnice și numai pe timp de zi;

 izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicare, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

 arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deșeurilor și  miriștiilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii.

Nerespectarea celor menționate duce la sancționarea con­travențională conform art. 1, pct. 3, lit. r din HGR 537/2007, cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 de lei.