Convocată de urgență, ședința extraordinară a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 17 martie a.c., a fost una rapidă, pe ordinea de zi regăsindu-se doar două proiecte de hotărâre, care au trecut cu unanimitatea voturilor consilierilor.

Astfel, a fost aprobată cofinanțarea proiectului ”Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrascructurii de apă și apă uzată din Ilfov, în perioada 2014-2020”. Concret, cooperarea în acest caz a CJI cu ADIA Ilfov și SC Apă-Canal Ilfov reprezintă o participare cu 224.979,060 de lei în proiect (reprezentând 1% din valoarea eligibilă a acestuia) – pentru etapa 1. Obiectivele generale ale asistenței tehnice sunt legate de elaborarea documentațiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 și de asistența tehnică pentru proiectarea lucrărilor și pentru licitarea și încheierea tuturor contractelor prevăzute în Planul de achiziții.

Cel de-al doile proiect s-a referit la modificarea și completarea HCJI 111/2012 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare ”Ecosal Ilfov”, în vederea implementării proiectului ”Sistem de management integrat al deșeurilor în Ilfov”. Documentul supus aprobării consilierilor județeni a trecut, cu mențiunea că ”se impune prelungirea contractului de Asistență tehnică, acțiune care se justifică numai în baza primirii din partea CJI, ca beneficiar al proiectului de investiții, a unui acord/angajament ferm prin care să se asume pregătirea/finalizarea acestui proiect”.