Raport de activitate al OCPI Ilfov

Cel mai recent Colegiu Prefectural de la nivelul județului Ilfov, desfășurat săptămâna trecută, la sediul instituției – a avut pe Ordinea de zi prezentarea rapoartelor cu privire la activitatea desfăşurată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Ilfov în primele 9 luni ale anului 2015 și a activității Direcției Agricole Ilfov, pentru aceeași perioadă de timp.

Ruxandra Ghiba, directorul executiv al OCPI Ilfov, a vorbit membrilor Colegiului Prefectural despre istoricul, pe scurt, al instituției, rolul Oficiului, activitatea acestuia și atribuțiile ce îi revin. Două componente sunt principale, în ceea ce privește activitatea Oficiului, și anume cadastrul (partea tehnică a sistemului de evidență) și cartea funciară (partea juridică). Acestora li se adaugă componenta economică – funcţie calitativă a cadastrului, prin care terenurile şi construcţiile sunt apreciate calitativ după potenţialul economic, stabilindu-se valorile economice cadastrale pe care aceste bunuri le pot produce şi pe baza cărora se stabileasc valorile taxelor şi impozitelor datorate de proprietari către stat, potrivit legislaţiei fiscale în vigoare la o anumită dată. 

Date OCPI Ilfov

Evoluția termenelor de lucru în cadrul Oficiului este una extrem de bună, în condițiile în care aceste termene au fost înjumătățite în ultimul an de activitate. Iar în ceea ce privește statistica documentațiilor de primă înregistrare procesate în ultimii ani, aceasta arată o cifră de 2.394 pentru primele 9 luni ale anului în curs. Și, chiar dacă nu mai sunt atât de multe tranzacții imobiliare, ca în 2008, când la prima înregistrare figurau 17.864 de documentații, munca este la fel de asiduă, dată fiind tocmai reducerea termenelor de care aminteam mai sus. Documentațiile fac acum referiri la sechestre, interziceri de vânzare, note ale băncilor etc. În statistica cererilor procesate în ultimii ani, 2015 adună până acum 260.013 cereri și, s-ar putea să depășească, până la finele anului, valoarea de anul trecut, când s-au procesat, în total, 262.237 cereri. 

Evidența titlurilor de proprietate

În perioada 1 ianuarie 2012 – 30 septembrie a.c., pentru terenuri agricole sunt în evidență 557 de titluri de proprietate, toate emise în baza unor hotărâri judecătorești – (dintr-un total de 66.101 pentru perioada 1 ianuarie 1992 – 30 septembrie 2015), ceea ce reprezintă 2.228 de hectare (din 123.994). Pentru terenuri forestiere s-au emis 13 titluri de proprietate în perioada 1 ianuarie 2012 – 30 septembrie 2015, acoperind o suprafață de 74 de hectare (2.170 de titluri de proprietate în perioada 1 ianuarie 1992 – 30 septembrie 2015, reprezentând 3.231 de hectare de pădure).

Și, chiar dacă numărul titlurilor de proprietate emise în ultimii ani este considerabil mai mic față de, spre exemplu – perioada 1996-1999 (cu 18.864 de titluri, pentru o suprafață de 37.728 hectare de terenuri agricole), activitatea depusă de angajații OCPI Ilfov este, în continuare, una extrem de laborioasă, pentru că sunt efectuate foarte multe rectificări.

În ceea ce privește scoaterile din circuitul agri­­col/introducerile în cir­cuitul agricol – cifrele arată, pentru 1 ianuarie 2012-30.09.2015 – 1.384 de lucrări de scoateri definitive din circuitul agricol (190 de hectare), iar pentru reintroduceri, în aceeași perioadă – sunt evidențiate 224 de lucrări, pentru o suprafață de 11,20 hectare.

Situația tranzacțiilor imobiliare la nivelul județului și dinamica acestora

Raportul OCPI Ilfov indică o dinamică în creșterea permanentă a tranzacțiilor imobiliare de la nivelul județului, cu un număr de tranzacții de 69.710 în 2014 și 68.282, în anul în curs, până în prezent.

 

Pentru viitor

Pentru perioada 2015-2017 se propune in­troducerea cadastrului sistematic în 3 UAT-uri ilfovene – 1 Decembrie, Copăceni și Clinceni, îmbunătățirea calității serviciilor publice, prin facilitarea accesului cetățenilor la serviciile publice (folosind platformele on-line) și prin perfecționarea profesională a personalului și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru protejarea dreptului de proprietate prin realizarea unei arhive electronice, dezvoltarea sistemului integrat de cadastru și carte funciară, înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare, crearea și dezvoltarea unui sistem electronic de gestionare a documentelor și integrarea sistemelor informaționale ale OCPI cu alte sisteme informaționale.

 

Apel OCPI Ilfov

Ruxandra Ghiba a ținut să facă un apel către cei din Colegiu Prefectural să-și intabuleze proprietățile pe care le administrează în numele statului, acțiune care, deși se face din 1999 – a prins, încă, fără intabulare, multe instituții. Toată lumea trebuie să înțeleagă (și aici s-a făcut referire și la proprietarii de rând) că funcționează principiul rangului și primul care vine să intabuleze o proprietate, aceluia îi aparține. Există spețe în care s-au emis mai multe acte de proprietate pentru același teren, însă primul care face înscrierea acestuia în cartea funciară, acela este proprietarul. Următorul trebuie să meargă în instanță pentru comparare acte. ”Atenție mare, că vă puteți trezi fără proprietate!”, atrage atenția reprezentantul OCPI Ilfov.

Aproape 100.000 de hectare arabile 

În cea de-a doua parte a reuniunii Colegiului Prefectural, Niculae Florin, directorul executiv al Direcției Agricole Ilfov a prezentat câțiva indicatori statistici ai județului, pornind de la suprafața totală a acestuia – de 158.328 de hectare, din care 98.080 hectare – suprafață arabilă. Pentru anul agricol 2014-2015, potrivit datelor, cea mai mare parte a terenurilor au fost cultivate cu cereale pentru boabe, urmată de plante uleioase, plante de nutreț, legume de câmp și solarii, plante pentru producerea de semințe, cartofi, leguminoase pentru boabe, pepeni și tutun.

În ceea ce privește efectivele de animale, în 2015, la nivelul județului se înregistrează bovine – 6.200 capete, porcine – 22.110, ovine – 71.263, caprine – 20.213, păsări – 630.544, cabaline – 3.249, iepuri – 12.100 familii și animale de blană – 329 de capete.

La partea financiară, raportul Direcției Agricole ilfovene indică principalele cauze care au afectat agricultura județului – condițiile meteo nefavorabile (secetă, furtuni sau inundații), criza financiară, scăderea veniturilor și fluctuațiile de prețuri.