Venitul minim, alocaţia pentru susţinerea familiei şi indem­nizaţia pentru creşterea copilului se suspendă cinci luni în cazul neplăţii taxelor locale.

Începând cu ­anul 2012, pen­tru  men­ţinerea dreptului la ajutor social, la indemnizaţie, stimulant pentru creşterea copilului, alocaţia pentru susţinerea familiei şi drepturile acordate în baza art.12 din Legea nr.448/2006, beneficiarii” au obligaţia să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate”.

Verificarea îndeplinirii acestei  obligaţii se rea­lizează  anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, pentru obligaţiile de plată către bugetul local afe­rent anului anterior.

În situaţia în care se constată că nu a fost îndeplinită această obligaţie, primarul, prin dispoziţie, sus­pen­dă acordarea dreptului la ajutor social, res­pectiv alocaţie pentru susţinerea  familiei, pe o perioada de 5 luni, începând cu luna februarie. Achitarea obligaţiilor legale în perioada de 5 luni atrage reluarea prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutor social, respective alocaţiei pentru susţinerea familiei începând cu luna următoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile  în perioada suspendării.

Guvernul vrea astfel să asigure că Legea asistenţei sociale va putea fi aplicată fără probleme. Conform Legii, autorităţile locale vor plăti beneficii sociale din bugetele proprii, motiv pen­tru care trebuie pena­lizate persoanele care nu îşi plătesc taxele şi impozitele locale dar beneficiază de asistenţa socială.