Peste 73.000 de beneficiari de ajutoare sociale nu mai primesc, din februarie, alocaţia de susţinere a familiei, venitul minim garantat sau indemnizaţia pentru creşterea copilului, din cauză că nu şi-au plătit impozitele şi taxele locale, informează, miercuri, Ministerul Muncii.

Potrivit datelor cen­tralizate de Ministe­rul Muncii, Familiei şi Potecţiei Sociale (MMFPS), în total sunt înregistraţi 715.536 de beneficiari ai alocaţiei de susţinere a familiei, venitului minim garantat sau indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Astfel, din februa­rie vor fi suspendate ajutoarele sociale pen­tru 73.038 de beneficiari care au restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale. Toţi primarii au fost obligaţi să transmită, până în 31 ianuarie, Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială (ANPIS) situaţia beneficiarilor de ajutoare sociale – venit mi­nim garantat, alocaţia de susţinere a familiei şi indemnizaţia de creştere a copilului – care nu şi-au plătit impozitele locale.
Aceştia sunt repuşi în drepturi în momentul în care fac dovada plăţii taxelor. Astfel, da­că cetăţenii îşi achită obligaţiile locale în­tr-o perioadă de cinci luni de zile, reintră în plată şi vor primi şi drepturile din urmă. “În situaţia în care nu plătesc res­tanţele în această perioadă de timp, dosarul se sus­pen­dă, iar beneficiarul trebuie să ia de la capăt întreaga procedură pentru a reintra în drepturi”, a precizat MMFPS.