Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță publicarea pe pagina oficială de internet a instituției, www.afir.info, variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsurile de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, în acest moment sunt supuse consultării publice pe site-ul AFIR variantele consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru submăsuri (sM) de finanțare: sM 4.1 ”Investiții în exploatații agricole”, sM 4.2 ”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”, sM 4.3 ”Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice”, atât componenta de infrastructură agricolă, cât și cea de irigații, sM 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, sM 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, sM 7.2 ”Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” și sM 7.6 ”Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.

Aceste versiuni consultative ale ghidurilor solicitantului sunt afișate pe pagina de internet a Agenției cu 30 de zile înainte de publicarea versiunilor finale aplicabile în sesiunea de primire a proiectelor finanțate prin PNDR 2020 care se va derula în anul 2016.

 

Sprijin pentru ca tinerii fermieri să ajungă șefi unici

În cadrul sM 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, din cadrul Măsurii 6 ”Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”, principalul obiectiv este acela de a oferi sprijin tinerilor fermieri să se instaleze ca șefi unici ai unei exploatații agricole pentru prima dată. Astfel, tinerii fermieri sunt încurajați să devină competitivi, să se asocieze și să participe activ la dezvoltarea lanţurilor alimentare integrate.

Instalarea ca tânăr fermier este un proces care implică realizarea unor etape, iar acesta trebuie să fi început și să fie încă în curs de desfășurare în momentul în care tânărul fermier depune cererea de finanţare pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul acestei sM. Așadar, înregistrarea tânărului fermier ca micro-întreprindere/întreprindere mică trebuie să fie făcută cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare (între timp, fermierul pregătește planul de afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționarea bunurilor pentru noua întreprindere etc.). Acest pas trebuie să fie încheiat înaintea depunerii cererii de finanţare pentru această sM, care trebuie însoțită de planul de afaceri (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii cererii de finanţare). Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri. Această sub-măsură vizează încurajarea familiilor tinere din mediul rural de a se stabiliza în mediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale, în general.

 

Condiții de eligibilitate

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici; solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 S.O. (valoare producţie standard); prezintă un plan de afaceri; deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții: studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire sau angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

În cazul sectorului pomicol, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa II din STP, exceptând cultura de căpșuni în sere și solarii. Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data instalării. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri), iar în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va prevedea în mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri).

 

Maximum 50.000 de euro, finanțare 100%, două tranșe

Finanțarea nerambursabilă oferită de Uniunea Europeană pentru proiectele de investiții realizate în cadrul acestei sM este de 100%. Sprijinul nerambursabil acordat va fi de maximum 50.000 euro și va fi acordat tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară, în 2 tranșe: prima tranșă este de 75% din valoarea totală a sprijinului și se acodă la instalare, iar a doua tranșă este de 25% – se acordă în maxim 3/5 ani de la primirea deciziei de finanțare (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol), doar dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri până la acel moment și dacă a fost asigurată îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației (comercializare a producției proprii de minim 20% din valoare tranșei I).

 

În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite vor fi recuperate proporțional cu obiectivele nerealizate.