APIA informează că a fost publicată în Monitorul Oficial HG nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare, valoarea sprijinului financiar, precum şi  măsuri de aplicare a acesteia.

„Solicitanţii forme asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsurile A1-A5, precum şi apicultorii care solicită sprijin pentru măsura C.4 vor transmite, prin intermediul mijloacelor electronice, la Centrele judeţene APIA şi al Centrului Municipiului Bucureşti, cererile de intenţie însoţite de documentele justificative până la data de 26 mai 2020”, se menţionează în comunicat.

Potrivit APIA, numai solicitanţii care vor depune cererea de intenţie pentru măsurile menţionate mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin care se va solicita sprijin pentru acelaşi produs/produse din cererea de intenţie. Totodată, cererile de plată pentru toate măsurile prevăzute în actul normativ se vor depune până la termenul limită de 1 august 2020.

Reprezentanţii APIA precizează că reglementările nou introduse faţă de programele anterioare sunt: finanţarea măsurilor de asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate, a măsurilor de promovare a apiculturii şi a produselor apicole şi cele privind achiziţia echipamentelor de procesare a cerii şi ambalare a mierii; pentru acţiunea raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral-achiziţionarea de accesorii apicole a fost aprobată achiziţia uneltelor apicole şi echipamentelor de protecţie precum şi mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie şi de încărcare-descărcare a stupilor necesare pentru deplasarea în pastoral; decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în vederea atestării calităţii mierii în scopul îmbunătăţirii calităţii produselor apicole şi unei mai bune valorificări a acestora pe piaţă.

De asemenea, pe lângă acţiunile nou introduse au fost reglementate: beneficiarii, solicitanţii şi condiţiile de eligibilitate pentru fiecare acţiune în parte precum şi modalitatea de accesare şi de decontare a sprijinului financiar în cadrul Programului Naţional Apicol.

Au început plățile pentru ajutorul de stat pentru motorină

APIA a început plata ajutorului de stat acordat pentru motorina utilizată în agricultură aferentă ultimului trimestru din 2019.

„Suma totală care urmează a fi plătită pentru trimestrul IV este de 117.306.130,00 lei, pentru un număr de 13.050 beneficiari şi o cantitate de motorină totală determinată de 61.873.579,8 litri. Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru”, se arată în comunicatul APIA.

Cantităţile de motorină pentru trimestrul IV/2019 sunt de 53,36 milioane de litri în sectorul vegetal, respectiv un ajutor de stat de 101,17 milioane de lei, 8,05 milioane de litri şi 15,27 milioane de lei în sectorul zootehnic şi 448.170,13 litri, respectiv 849.686 lei în sectorul de îmbunătăţiri funciare.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.498