Nivelul impozitării în România a fost de 27,2% în anul 2010, al doilea cel mai mic din Uniunea Europeană, după Lituania (27,1%). Astfel, românii au plătit cu opt puncte procentuale mai puţin decât media UE, care este de 35,6%, relevă raportul anual privind tendinţele în domeniul impozitării, prezentat luni de Comisia Europeană.
În ceea ce priveşte structura fiscală, documentul arată că în 2010 impozitele indirecte au asigurat 45,2% din veniturile fiscale totale, nivelul mediu al indicatorului în UE în acelaşi an fiind de 38,6%. Proporţia contribuţiilor sociale în România a reprezentat 32,3% în anul 2010 (31,1% media în UE), iar impozitele directe constituiau numai 22,6% din veniturile fiscale totale (comparativ cu un nivel mediu de 30,4% în Uniunea Europeană). Documentul indică faptul că veniturile la bugetul central for-mează mai mult de jumătate din total (63,4%), în timp ce veniturile colectate de autorităţile locale constituie numai 4%.
Potrivit aceluiaşi raport, proporţia impozitelor raportate la PIB s-a redus notabil în perioada 2000-2004, după care a sporit până în 2007 în condiţiile creşterii accele-rate a Produsului Intern Brut. În anul 2009, situaţia economică pe termen scurt pentru România a fost mai nefavorabilă decât se anticipase, înregistrân­du se o scădere masivă de 6,6 puncte procentuale faţă de anul 2008. Totuşi, creşterea accizelor în 2009 şi a TVA standard în anul 2010 au asigurat venituri sporite din impozitele indi-recte, ceea ce a compensat scăderile de venituri din impozitele directe şi din contribuţiile sociale. Drept rezultat, în 2010 proporţia impozitelor raportate la PIB a crescut cu 0,4 puncte procentuale faţă de anul anterior, mai relevă raportul CE.