Fermierii mici și tinerii fermieri care au beneficiat de sprijin financiar de la AFIR și care nu și-au stabilit domiciliul în actele de identitate, în termenul prevăzut de lege, pe raza Unității Administrativ Teritoriale (UAT) unde au exploatația agricolă sunt buni de plată.

Conform OMADR nr. 89 din 12.02.2019, pentru beneficiarii care nu îşi stabilesc domiciliul şi sediul social în UAT în care este înregistrată exploataţia agricolă, respectiv locul de muncă în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia, în termen de 9 luni de la semnarea Contractului de finanţare, dar îndeplinesc aceste condiţii cu întârziere, se va realiza recuperarea parţială a sprijinului. Potrivit instrucţiunilor de plată, beneficiarii trebuie să depună documente relevante (C.I. a beneficiarului de proiect și Certificatul constatator ONRC) din care să reiasă domiciliul şi sediul social într-una dintre UAT – urile în care exploataţia este înregistrată, în termen de 9 luni de la data semnării Contractului de finanțare, dar nu mai mult de 33 luni sau 57 de luni (pomicultură), respectiv până la depunerea celei de-a doua tranşe de plată.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.440