„În urma unui credit bancar am rămas fără locuință. La momentul actual stau  împreună cu soția și cei doi copii la socri, în Gruiu, dar căutăm o chirie în­tr un apar-tament cu două camere la Snagov, unde ne desfășurăm activitatea. Ce drepturi vom avea în calitate de chiriași? Ce trebuie să știu despre statul cu chirie?”

Daniel Stănculescu – Gruiu

Răspuns:

În primul rând, proprietarul trebuie să vă pună la dispoziție lo­cu­ința în stare normală de funcționare. Este bine să știți că, în cazul nerespectării acestei obligații, instanța îl poate obliga pe proprietar să vă plătească daune. De asemenea, proprietarul va fi nevoit să vă facă viză de flotant și nu are voie să vă evacueze din locuința închiriată în perioada va­la­bilității contractului decât dacă încălcați prevederile stabilite de comun acord. Oricum, evacuarea se va putea face numai printr-o hotărâre judecătorească. În plus, nu veți avea obligația de a încheia asigurări de daune pentru apartamentul în care stați cu chirie. Și nu vi se poate impune să achitați cheltuielile aferente reparațiilor diverselor obiecte sau instalații care se defectează. Mai mult, proprietarul nu are dreptul să modifice cuantumul chiriei fără acordul dvs. Dacă vă majorează suma de chirie va fi nevoit să facă o adresă scrisă motivată de efectuarea unor lucrări de reparații sau de consolidări ale locuinței. De fiecare dată când plătiți chiria trebuie să vi se înmâneze o chitanță în care să fie trecută suma achitată. Însă, riscați să nu aveți niciunul din aceste drepturi dacă nu încheiați un contract cu pro-prietarul. Documentul se încheie la notar, dar are efecte juridice doar dacă este înregistrat la Administrația Financiară. Și este de datoria lui să înregistreze contractul la organul fiscal teritorial.

Aşteptăm întrebări ­pentru avocat pe adresa ­redacţiei sau la ­e-mail avocatlaapel.jurna­luldeilfov@yahoo.com