MADR a elaborat un proiect de act normativ privind un ajutor excepţional, în sumă de 129,166 milioane lei, care să vină în sprijinul fermierilor din domeniul zootehnic.

Beneficiarii din sectorul zootehnic ai acestui ajutor pot fi crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale și/sau persoane juridice, care deţin exploataţii comerciale autorizate sanitar-veterinar.

Resursele financiare totale necesare implementării schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic au o valoare de 129,166 milioane lei, echivalentul sumei de 26,1 milioane euro, care se asigură astfel: 63,075 milioane lei (12,745 milioane euro echivalent) finanţare externă nerambursabilă și 66,091 milioane lei (13,354 milioane euro) de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 pentru MADR.

Valoarea totală a schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic este repartizată astfel: 71,759 milioane lei (14,5 milioane euro) pentru sectorul suine; 57,407 milioane lei (11,6 milioane euro) pentru sectorul avicol, plățile urmând să se efectueze până la data de 30 septembrie 2022.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.611