Noi reglementări pentru invalizii încadrați cu handicap de gradul I! Acești bolnavi pot alege între asistentul personal sau indemnizația pentru însoțitor. Trebuie doar să depună cereri prin care să-și exprime opțiunea la sediul direcției pentru asistență socială și protecția copilului de pe raza de domiciliu.  

Un nou act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, vine să reglementeze situația suferinzilor cu handicap deosebit de grav, încadrat în gradul I. Statul le oferă dreptul de a alege între a fi îngrijiți de un asistent personal plătit de autorități sau a beneficia de o indemnizație specială pentru însoțitor. Legea se aplică și în cazul copiilor cu asemenea suferințe grele, nu doar în situația adulților invalizi. Cei care optează pentru indemnizația de însoțitor, vor primi suma egală cu salariul net al asistentului social debutant, cu studii medii care își desfășoară activitatea în unitățile specializate din sectorul bugetar. Dacă nu, asistentul social care va îngriji pacientul va fi remunerat pentru serviciile oferite, din bugetul statului.

 Pași spre obținerea ajutorului de la stat 

Indiferent de alegerea făcută, pentru a beneficia de serviciile statului, bolnavii trebuie să meargă la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, respectiv a instituției arondate domiciliului lor, pentru a-și exprima opțiunea. În acest sens, persoanele în cauză sau reprezentanții legali, vor depune o cerere de solicitare a ajutorului. Solicitările pot fi făcute începând cu data de la care se încadrează atât în categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cât și în cea a persoanelor cu handicap grav, cu drept la asistent personal. 

Opțiunile pot fi schimbate odată cu trecerea la pensie pentru limită de vârstă 

Cererea trebuie scrisă în două exemplare. Unul rămâne la dosar, în evidența Direcției pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, iar celălalt, va fi transmis de respectiva instituție, casei teritoriale/sectoriale de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie de invaliditate gradul I al solicitantului. În cazul pacienților  ilfoveni, actul va ajunge la Casa de Pensii Ilfov. 

De asemenea, o copie a documentului va fi transmis primăriilor locale, în raza cărora se află domiciliile persoanelor cu handicap. E bine de știut că după data trecerii la pensie pentru limită de vârstă, opțiunile pot fi schimbate. 

Pacienții care aleg indemnizația, vor intra în posesia banilor începând din luna următoare depunerii dosarului.